• Andres Kostiv

5 nippi, kuidas Google disainisprint aitab meeskonnatööd parandada.Google poolt loodud disainisprint aitab heas mõttes “rünnata” ühte probleemi tootes või teenuses, millele siis lahendusi otsima hakata. Sellesse kaasatakse terve tiim või osakond ning nelja päeva möödudes peaks olema probleemist alles vaid mälestus. Lisaks sellele mängitakse koolituse käigus ümber ka terve senine tööjaotus ning hilisem suhtlus on näidanud, et disainsprinditakse ikka tervet meeskonda. Toome Sinuni viis punkti, kuidas lisaks teenuse või toote murekohtadele likvideerida disainisprindis ka meeskonnatöö vajakajäämisi.


1. Üksteist ei kritiseerita, vaid tekitatakse arutelu

Disainisprindi üks reeglitest on, et kõik meeskonnas on võrdsed, olenemata ametikohtadest. Samuti ei kritiseerita üksteist ideede, ettepanekute ja tehtud tööde põhjal. Disainisprindi ajal õpitakse üksteist kuulama. Seega disainisprindil eesmärkide ning tulemuste mõõdikute kokku leppimisel lähtutakse mantrast “üks kõigi, kõik ühe eest”, kus otsitakse pigem kõik koos aktiivselt lahendusi, mitte ei mõelda, miks kellegi pakutud idee ei tööta. Tulemused on nii paremad, ajaliselt graafikus ja kõik panustavad sihtidesse kindlakäeliselt.


2. Meeskonnaliikmed valivad ise endale kohustused

Psühholoogiliselt on ära tõestatud, et kui Sulle antakse kõrgemalt poolt tööülesanne, teed Sa selle ära kohusetundest või sellepärast, et “peab”. Kui Sa aga ainuisikuliselt oled ülesande X endale valinud, siis teed Sa selle ära sellepärast, et see on personaalne valik ja seega pakkusid ennast ise just seda lahendama. Tiimitöös on edaspidigi mõistlik reastada tegemata ülesanded. Nii saab iga meeskonnaliige endale ise ülesande valida, mille kindla ajaperioodi jooksul täide viia. See peaks hoidma tiimi harmoonias ning töötajad rõõmsad - lisaks on kõik kursis sellega, mida keegi teeb. Samuti ei teki töötajatel lootusetuse tunnet, mis tuleb tavaliselt segastest tööülesannetest.


3. Meeskond oskab üksteist kuulata

Google disainisprindi üks osa on võrdselt kõigi aktiivne osavõtt, avalik arutlus ja vahetu suhtlus. Neli päeva peaks olema piisavalt pikk aeg, et seltskond õpib teineteist tõesti kuulama ja mitte ainult kuulma. Samuti väldib kogu protsess seda, et juhil oleks eelis või et kõik võtaks teda kui arvamusliidrit. See oskus aitab jätta paljud probleemid hiljem olemata, näiteks infosulu, ajakulu juba räägitud teemade üle ning muud infokillud, mis koosolekutel võiks kellegi kuuldeväljast eemale jääda.


4. Kõik saavad rahulikult oma ideed avada

Kuna disainisprint on algusest lõpuni modereeritud, saavad kõik rahulikult oma idee läbi mõelda, paberile panna ja seejärel rääkida ja esitleda neid teistele algusest lõpuni ilma segamata. Tulemused on näidanud, et osad praktikad jäävad kestma ka peale disainisprindi koolitust ning need kohandatakse oma igapäevasesse tööellu. Tänu sellele võib loota, et ära kuulamine ja analüütilisem suhtlus on nüüd lahutamatu osa argipäevast.


5. Ajaline piirang

Olenevalt valdkonnast aitab ajaline piirang muuta tööd efektiivsemaks ja ladusamaks. Loovas valdkonnas on keerulisem täpseid kellaaegu määratleda, kuid täpisteadustes on meeskonnale ajalise piirangu panemine väga mõjus ning aitab tervel meeskonnal püsida graafikus. Vastu siis see, kui tegutsetakse umbmäärases ajaraamistikus ning projekt käib käest-kätte parasjagu nii nagu kellelgi aega või tahtmist on. Seda enam, kui projekti on kaasatud viis-kuus inimest ja kõigil kipub aega natukene liiga kaua minema..


Kahtlemata on Google disainisprindis muidki kasulikke elemente, lisaks teenusedisaini parendamisele, mis pikemas perspektiivis hoogu juurde annavad. Nüüd ei jää üle muud, kui kõik see ise järele katsetada ja kui Sinulgi tekkis huvi disainisprintida koos Futuristiga, siis oleme Sinu jaoks olemas.


Kuula lisaks ka "Kasvuminutid" podcasti kus räägitakse lähemalt kuidas Google disanisprint aitab meeskonnatööd parandada klikkides siia lingile.


Kasvuminutid podcast on lisaks kuulatav ka Spotify, Apple, Google podcast rakendustes ja Youtubes: