• Andres Kostiv

Disainisprint vs disainimõtlemine, mis neil vahet?

Kas hea lapse mitu nime või on neil kahel ka päriselt erinevus? Kuna minu igapäevatöö tähendab kokkupuudet mõlemaga ning ka minult küsitakse sageli, kumb siis oli enne, siis jagan veidi lähemalt oma nägemust, mis vahet on disainimõtlemisel ja disainisprindil.


Disainimõtlemine

Disainimõtlemine on filosoofia, mille juured ulatuvad tagasi juba 1960ndatesse aastatesse, kui seda hakati kasutama kui edukat probleemilahenduse tööriista, et läheneda kompleksetele probleemidele loovamalt. Mõtle ja lähene probleemidele kui disainer, kujunes uudseks mõtteviisiks.


Disainimõtlemise veelgi suurem võidukäik ärimaailma tuli aga läbi Tim Browni (IDEO tegevjuht) käesoleva sajandi alguses. Tim Brown on defineerinud disainimõtlemise kui inimkeskse lähenemise innovatsioonile, kasutades selleks erinevaid tööriistu, mis disaineril oma tööriistakastist võtta. Ning viies kokku inimeste vajadused, tehnoloogia võimalused ja ärivajadused. Kel huvi disainimõtlemisega lähemalt tutvust teha, siis Tim Browni raamat Change by Design on igati hea lugemine.


Disainimõtlemist võib vaadata ka kui kvalitatiivset uurimismetoodikat, mille põhimõte on saada oma probleemile ja võimalikule lahendusele võimalikult palju erinevaid perspektiivne. Seepärast sobibki disainimõtlemine hästi just mitmetahuliste ja mitte alati väga konkreetselt defineeritud probleemide lahendamiseks. Disainimõtlemisest olen rääkinud varasemalt ka oma koolitustel läbi topeltteemanti mudeli.


Disainisprint

Disainisprindi osas on põhirõhk nii nagu nimi ka ütleb kiirusel. Disainisprint on 4-päevane protsess, et luua ja parendada oma tooteid ja teenuseid kiirelt. Disainisprint on Google poolt arendatud probleemilahenduse metoodika, mis aitab muuta nädalate ja kuude pikkuse töö vaid mõnepäevaseks. Sprindi tulemuseks on realistlik lõppkasutajate peal testitud prototüüp.

Seepärast ei panda nii palju rõhku esialgsele analüüsiprotsessile ja probleemi defineerimisele vaid hüpatakse nii kiirelt kui võimalik oma hüpoteesi valideerima. Eesmärgiks saada võimalikult kiirelt aru, kas võimalik lahendus toimib või mitte ning siis juba arendustega kiiremini edasi liikuda.


Kui disainimõtlemist võib vaadata kui probleemilahendamise filosoofiat koos mitmekesise tööriistakastiga. Siis disainisprint on konkreetne ajaliselt piiratud probleemilahenduse metoodika. Kuigi disainisprindi loojad ise näevad näevad disainimõtlemist kui eelmise sajandi metoodikat ning sprinti kui uudset lähenemist. Siis lihtsustades võib siiski disainisprinti vaadata kui ühte disainimõtlemise võimalikku tööriista. Kuigi disainisprindi juured pärinevad agiilse tarkvaraarenduse suunalt ning pole niivõrd seotud disaini ja disaininimõtlemisega. Ning poleks ka päris õige öelda, et disainimõtlemise osas ei ole kiirus ja kindel struktuur oluline, siis ei ole see ometi kesksel kohal, mistõttu võib nii mõnigi projekt, mis küll disainimõtlemise filosoofiat ja tööriistu kasutades edukalt innovaatilisi lahendusi otsib venida nädalate, kuude või isegi aastate pikkuseks.


Kes disainisprindist rohkem lugeda soovib, siis Jake Knappi raamat “Sprint: How To Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days” annab sellest hea ülevaate. Küll olen mina täna juba oma sprintidega liikunud 5-päevasest sprindist 4-päevasele, hoides sellega kokku ühe terve tööpäeva, mis annab võimaluse arendustega veelgi kiiremini edasi liikuda.

Google disainisprint on 4-päevane protsess, et luua ja parendada oma tooteid ja teenuseid kiirelt.

Kokkuvõtvalt

Disainimõtlemine on vundament, filosoofia ja innovatsiooni tööriistakast. Sisaldades palju erinevaid tööriistu, mida vastavalt vajadusele kasutada. Disainisprint on üks võimalus panna disainimõtlemine süstemaatilisemalt enda jaoks tööle. Ning jah viies ellu disainimõtlemist või disainisprinti võib näha mitmeid sarnaseid tööriistu ja ülesandeid, kuid samas ei ole tegu siiski päris sama asjaga.


Mulle meeldis väga ka assotsiatsioon söögi tegemisega. Kui disainimõtlemine on justkui kokakool, kus sa õpid üldist söögitegemise tehnikat. Siis disainisprint on kui konkreetne retsept, mis õpetab sulle kuidas valmistada konkreetset rooga.