• Andres Kostiv

Häkaton või disainisprint videokõnena - kumba valida?

Hiljuti osalesin osalesin Hack the Crisis häkatonil. 48 tunni jooksul oli eesmärk leida lahendusi, mis aitaksid vähendada koroonaviiruse levikut ning toetada Eesti majandust. Oluline osa minu igapäevatööst on disainisprintide läbiviimine. Mida võib ka vaadata kui omamoodi häkatoni. Minult on nii mõnigi kord küsitud, mis neil siis ikkagi vahet on ja kumb on parem? Seega jagan oma senist kogemust, olles osalenud nii mõnelgi häkatonil ja veel rohkematel disainisprintidel.


Ideest prototüübini piiratud ajaga

Kui läheneda hästi pealiskaudselt, siis on mõlema eesmärk sama. Leida piiratud ajas ja ruumis lahendus olemasolevale probleemile. Kui aga hakata rohkem sisse süüvima ning võttes kokku oma kogemuse, siis on nad ikka piisavalt erinevad. Olgu siinkohal öeldud, et olen ise osalenud neljal väga erineval häkatonil. Viimane mainitud Hack the Crisis ning enne seda Vormsil Digital Nation hackatonil. Samuti paar aastat tagasi StartupBus'il, kus 72h tunnise teekonna jooksul Tallinnast Amsterdami viidi ellu erinevaid ideid. Lisaks veel Mectory poolt korraldatud tööstuse ja tehnoloogia häkaton. Ning kõik kogemused on olnud väga erinevad.


Häki maraton ja disaini sprint

Häkatonid on sarnaselt disainisprintidele saanud alguse tarkvaraarendust, seda kuskil sajandivahetuse paiku. Algselt peamiselt ettevõttesisesteks programmeerimise maratonideks. Sealt ka nimi häkaton. Peagi kogusid häkatonid aga laiemat populaarsust, eriti startup maailmas. Ning koos investorite huviga kiirelt uusi tehnoloogiad arendada ja innovatsiooni luua. Ning tänaseks on häkatoni olemus veelgi laiemaks muutunud. Mistõttu võib sageli leida häkatoni nime all ka väga erinevaid üritusi, mis end häkatoniga brändivad.


Traditsiooniline häkaton on aga endiselt 48h tundi pikk ning keskendub mingi konkreetse valdkonna või probleemi jaoks lahenduste leidmisele. Häkaton algab ideede pitchiga, misjärel pannakse kokku meeskonnad, kes asuvad erinevaid ideid ellu viima. Ning tavaliselt ka omavahel võistlema. Meeskonnad peavad tunni-paari tagant andma oma töö edenemisest aru mentoritele ning saavad neilt ka nõu küsida. Häkatoni lõpuosas toimuvad lahenduste (prototüüpide) lõplikud esitlused ning tagasiside andmine. Parimad saavad ka auhinnatud ning olenevalt häkatonist sageli ka rahalise stardi oma idee reaalseks elluviimiseks.Hack The Crisis hackatoni vestlus Slackis
Hack The Crisis hackatoni vestlus Slackis


Kerge kaos ja unetud ööd

Disainisprindi lõpptulemuseks on samuti prototüüp. Kuid fookus on erinev. Disainisprindiga luuakse nelja päeva jooksul realistlik prototüüp, eesmärgiga testida seda koheselt lõppkasutajate peal. Millest omakorda saadakse väärtuslikku tagasisidet, et toodet edasi arendada. Häkaton keskendub samuti prototüübi loomisele ning tihti ka juba programmeeritud kujul. Samuti selle turundamisele, et pitchiga oma idee huvipooltele võimalikult hästi maha müüa. Reaalne lõpliku lahenduse kasutaja tagasiside jääb aga siiski tihti tagaplaanile ning lahendusi pitchitakse pigem vaid züriile.


Häkatonidega käib sageli kaasas ka kerge kaos ja vähe unetunde. Sageli võib tunduda, et fookus kaob ning ajakasutus on selgelt tiimide enda juhtida. Kes on selles parem, see ka tõenäoliselt kiiremini edasi liigub. Kontrollpunktid mentoriga aitavad tiimi edasi, kuid on siiski üpris pealiskaudsed. Kuna ka mentorite aeg on piiratud ning nad on jagatud erinevate meeskondade vahel. Minu jaoks on häkatoni peamine eesmärk ja kasu olnud just oma võrgustiku loomine ja uute ideede katsetamine. Ning minu enda kogemusest ei ole ühestki neist veel kasvanud välja mõnda toodet või arendust, mis ka päriselt ära oleks tehtud välja arvatud viimase hack The Crisis Hackathonilt https://www.eesti.ee/pakunabi/ mille edasiarenduse UX analüüsis oli ka Futurist abiks. Põhjus kindlasti ka selles, et meeskonnad, kes häkatonidel kokku pannakse ei ole tavapäraselt koostöötavad.


Google disainisprindi koosloome Miros
Google disainisprindi koosloome Miros

Disainisprint on aga pigem ettevõttesisese fookusega, et lahendada ära väga konkreetne väljakutse ja see lõpuks ka ellu viia. Disainisprindi puhul on protsess ja sellest kinnipidamine aga väga oluline. Sageli isegi iga viie minuti täpsusega loetud. Koolitaja-läbiviija roll on hoida reaalajas protsessist kinni, et tiimil fookus ei kaoks. See võimaldab tiimil intenstiivsete sprindipäevade vahel ka piisavalt puhata, et uueks päevaks energiat koguda.


Google disainisprindi videokõnedeks ning kaugtööks kasutatakse järgnevaid lahendusi:

Videokõne Zoom, Google hangouts, MS Teams;

• Asünkroonne suhtlus e-mail, Slack või FB Messenger;

Digitaalne ühistöö tahvel Miro või Google Slides, Docs või Sheets;

• Failihaldus Google drive või Dropbox;

Vajalikud on head kõrvaklapid mikrofoniga;

4G Sim kaardiga Elisa Wifi lisaruuter pidevaks videokõneks;

Lisamonitor laptopile, et eraldada eraldi ekraanideks videoala ja ühistöö ala.


Üks ei ole parem - fookus on lihtsalt erinev

Mina saan oma kogemusest öelda, nii hackaton kui ka Google disainisprint videokõnena on väga head tööriistad piiratud ajaga innovatsiooni ja uudsete lahenduste loomiseks. Kuid nende fookus on lihtsalt erinev. Seega soovitan läbi mõelda, mida ikkagi saavutada soovitakse? Häkaton kaugtööna sobib paremini, kui sul on konkreetne teema, mida edasi arendada ja millele soovid saada erinevaid vaatenurki ja võimalike lahendusi. Häkatoni tulemusel on sul olenevalt osalejate ja tiimide arvust 5-10 erinevat ideed, mille vahel valida ja millesse panustada. Küsimus on siinkohal, kas ja kuidas suudetakse nendega ideede elluviimisega pärast ka reaalselt edasi tegeleda?


Gogole disainisprint videokõnena sobib aga hästi konkreetsema probleemi ja väljakutse kiireks lahendamiseks ja selle lahenduse koheseks testimiseks. Disainisprindi tulemusel valmib sul ühest ideest prototüüp, mida on testitud lõppkasutatega. Mis annab võimaluse saada ka koheselt tagasisidet kasutajatelt, et seeläbi oma lahendust edasi arendada. Näiteks, kuidas e-Residentidele ettevõtte registreerimine lihtsamaks muuta KYC lahenduse abil? Seega, kui tegu on suurema väljakutsega, millele sooviks võimalikult palju erinevaid uudseid ideid ja lahendusi, siis miks mitte teha häkaton. Kui aga on soov võimalikult kiiresti, midagi reaalselt ära teha ja disainida programmeerimiseks valmis prototüüp, siis soovitan igati disainisprinti.