• Andres Kostiv

Ilusad asjad, mis ei tööta, ei ole ilusad

Kes vähegi on disaini või disaineritega kokku puutunud on kuulnud kahte U-tähega salasõna UX (user experience) ja UI (user interface). Tihti on näeb neid kasutusel ka koosluses UX/UI disain ning väga sageli ajatakse neid omavahel ka sassi. Seega selgitan, mis vahe neil on ja millega tegu?


Mis on üldse disain?

Aga alustan hoopis sellest, millega alustan tihti oma koolitustel, ehk kuidas üldse mõista disaini? Olen toonud siinkohal näitena ukselingi. Kui astud sisse uksest ja vajutad ukselinki, siis ukselingi puhul on tegu tööstusdisainiga, mille eesmärk on anda inimesele ehk kasutajale teada, et linki saab vajutada ja ust enda poole tõmmates, see avaneb. Minu jaoks tähendabki disain eelkõige info vahendamist. Disaini ülesandeks on panna inimene üht või teistpidi tegutsema, vahendades talle vajalikku infot, et ta saaks oma tegevuse või töö edukalt sooritatud. Kasutajakogemuse disaini vaates on ukselink asetatud kasutajate vajadusi silmas pidades sobivale kõrgusele ning disainitud oma kujult käepäraseks, et inimesel oleks mugav sellele vajutada. Samuti on vastavalt keskkonna võimalusi arvestades, pandud uks liikuma kas ühte või teistpidi. Ning arvestades ümbritsevat keskkonda ning kas majaomaniku maitset või sisekujunda soovitusi, disaitud ukselink kokkusobivaks ukse ja ümbritseva keskkonnaga.


UX disain on kooslus kolmest olulisest aspektist - ärivajadused, kasutaja vajadused ja tehniline teostatavus.

Kasutajakogemuse ehk UX disain

UX disaini eesmärgiks on muuta toode või teenus kliendi jaoks lihtsaks, mugavaks ja arusaadavaks. Mis tekitaks kliendile teenuse või toote kasutamisest meeldiva kogemuse.

Kasutajakogemust aitab paremini mõista, kui mõelda ühe hea ja halva kliendikogemuse peale. Võtame näiteks kaks kohvikut, kus müüakse täpselt ühesugust kohvi ühesugusest kohvimasinast ja ühesuguse hinnaga, Ühe kohviku teenindaja on meeldiv ja naeratab ning küsib, kuidas sinu päev on läinud? Samas kui teise kohviku teenindaja on tuim, ükskõikne ning väldib sinuga igal võimalusel silmsidet. Kui mõelda, et kohvi on kasutajaliides, siis kohvi võib küll hea olla, aga selle maitse ja nautimise ehk kogemuse võib väga lihtsalt ära rikkuda tusane teenindaja, kes on osa sinu kui kliendi terviklikust kogemusest.


Mina defineerin kasutajakogemust ka kui tasakaalu kasutajate vajaduste, ärivajaduste ning tehnilise teostatavuse vahel. Seega ei piisa UX disainerina, sellest, et seista ainult kasutaja eest, olukorras kus ärivajadused või tehnilise teostatavusega ei ole arvestatud. Ning samas on ka ettevõtted saanud aru, et ainult ärivajaduste ning tehnilisest teostatavusest ei piisa ning arvestada tuleb ka kasutajate reaalsete vajadustega. Ehk siis ei piisa ainult maitsvast ja hea hinnaga kohvist, vaid tuleb mõelda, mis kasutajale peale maitse ja hinna veel oluline on ning luua kogemus vastavalt sellele.


Kasutajaliidese ehk UI disain

Kui UX disain muudab toote kasutamise lihtsaks ja meeldivaks, tehes selleks vajalikku eeltööd ning pannes end kasutaja kingadesse, mõistmaks, mis on talle oluline. Siis UI disain annab sellele kõigele visuaalselt hea väljanägemiste ja stilistika. Öelda, aga, et UI disaini eesmärk on teha asjad lihtsalt ilusaks ei ole ka päris õige. Mulle väga meeldib Apple peadisaineri Jony Ive ütlus, et asjad, mis on ilusad, aga ei tööta, et ole tegelikult ilusad. Minu jaoks selgitab see hästi lahti UX ja UI disaini koostöö olulisuse. Mulle meeldib ka võrdlus, et UI ilma UX-ita on kui kunstnik, kes lajatab pintsliga paberile ilma mõtlemata, mis ta teha soovib. Ja UX ilma UI-ta on kui skulptuur ilma selge vormi ja kujuta.UX ja UI disaini puhul on olulisemaks märksõnaks koostoime. Suurepärase kasutajakogemuse loomiseks on vajalikud mõlemad.

Vahe UX ja UI disaini vahel on hägustumas

Kuigi töömetoodikad ja tööriistad, mida UX ja UI disainerid kasutavad on erinevaid. Ning mõned disainerid, nagu ka mina on suutelised tegema mõlemat. Siis kõige olulisem on siiski koostöö. Ei saa kuidagi öelda, et üks on olulisem kui teine. UX disain kätkeb endas rohkem analüütilist tööd ja ärivajaduste ning kasutaja mõistmist ning suure osa ajast veedab UX disainer, mitte arvuti taga, vaid nö põllul uurides, mida kasutajad tegelikult vajavad. Siis oluline on koostoime ning piir ühe ja teise vahel on üha enam hägustumas. Ka hea UI disainer ei saa täna tegutseda ainult arvuti taga stilistikale keskendudes, vaid peab mõista paremini klienti ja kliendi äri.