• Andres Kostiv

Innovatsiooni loomine ja kasvamine lõppkasutajate testimise abil


ipad and monitor on the table with some coding lines

Lõpptarbijalt toote või teenuse kasutajamugavuse kohta uurimine peaks olema esmatähtis, kuid ometi paljud seda ei tee. Põhjuseks suuresti asjaolu, et pole mugavat tööriista, mida kasutada, et saada kiiret ülevaadet. Samas tuleb meeles pidada, et pelgalt oletuste põhjal on äärmiselt keeruline oodatud edu saavutada.


Kasutajamugavuse järjepidev testimine peaks olema esmatähtis iga ettevõtte jaoks, kes pakub tarbijale mingit teenust või toodet. Ometigi pole lõpptarbijate arvamuse uurimine saanud sugugi tavapäraseks nähtuseks, vaid pigem üritatakse kaduma kippuvat tarbijat tagasi meelitada sooduspakkumiste või lisafunktsioonide abil. Selline probleemiga tegelemine ei ole aga pikas perspektiivis lahendus, mis aitaks ettevõttel kasvada.


Ära oleta, tegutse.


Suuresti on aga põhjuseks, miks toote või teenuse parendamistega tegeletakse oletuste tasandil, asjaolu, et kasutajamugavuse uurimiseks pole üht lihtsat tööriista, mida kasutada. Inimene on mugav ning tänavale oma tarbijaga suhtlema tihti keegi ei taha minna, siis teenuse või toote parendamine käibki kahjuks kaudsete oletuste baasil. Miks see ei toimi? Google Analytics võib küll näidata, et inimene külastas keskkonda, tegi seal midagi ja siis kadus. Miks ta oma tegevuse pooleli jättis, sealt aga välja ei tule. Just kasutajakogemuse testid annavad sellele küsimusele konkreetse vastuse. Kõnekas on ka asjaolu, et, kui uurida, millised ettevõtted tegelevad lõpptarbija kogemuse parendamisega, siis silma paistavad just edukamad ja suuremad. Seejuures kasutajamugavus tagab sageli ka ettevõtte teiste üksuste ja protsesside väiksema koormuse ning seeläbi parema toimimise. Seega võib öelda, et kasutajamugavuse tagamine on ettevõtte kasvu ja edu võtmeks.


Nii on ka Futuristi disainisprindi oluliseks osaks loodud prototüübi testimine just lõppkasutaja peal. Kuna prototüüp luuakse oletuste põhjal, siis selle testimine päris kasutaja abil annab kindluse, et need oletused peavad paika ning loodav toode või teenus ka reaalselt tarbija elu kergemaks muudab.


Testi ja kasvata oma kliendibaasi.


Võib julgelt öelda, et kui soovid ettevõttena kasvada ja innovatsiooni luua, tuleb lõppkasutajat päriselt tundma õppida. Intervjueerimine aitab mõista nende väljakutseid, mis meeldib, mis mitte ning võib tuua välja ka murekohad, mida siis saab juba lahendama asuda. See on ka ainus viis, kuidas on võimalik näha oma klienti, tema kultuurilist ja muud tausta, mis võivad määrata selle, miks ta loobub teenuse kasutamisest.


Hea näide, et kasutajamugavuse testimine ka päriselt aitab kliendibaasi kasvatada on Twitter. Sotsiaalmeedia platvorm alustas 2011. aastal suuremate testidega ja parandas seeläbi märkimisväärselt kasutajakogemust. Selle edukust näitas kasutajaskonna märkimisväärne kasv väga lühikese aja jooksul.


Kasutajamugavust parendama asudes peab aga meeles pidama, et kõike korraga teha ei saa. Testida saab siiski korraga ainult ühte konkreetset asja, olgu selleks siis näiteks kliendi sisse logimine keskkonda, ostuprotsess vms. Kui see valik on tehtud, tuleb välja mõelda parim viis, kuidas seda läbi viia ning seejärel valmistada ette protsess, et testimine läheks võimalikult ladusalt.


Eesmärgistatud tegutsemine võib olla aeganõudev, tõsi ta on, ent on siiski äärmiselt vajalik. Eelkõige seetõttu, et näiteks sooduspakkumisi klientide hoidmiseks suudavad välja mõelda kõik, head kasutajamugavust on konkurentidel aga väga keeruline kopeerida.


Kui soovid täpsemalt teada, kuidas innovatsiooni ja kasvu luua lõppkasutajate testimisega, kuula lisaks Futuristi podcasti Kasvuminutid kus vestlesime Sharewelliga klikkides siia lingile.


Kasvuminutid podcast on lisaks kuulatav ka Spotify, Apple, Google podcast rakendustes ja Youtubes: