• Andres Kostiv

Kuidas jõuda agiilse disaini ja programmeerimise põhimõtetega innovatsioonini?


Rocket launch
Disainides ja programmeerides kiirelt saab jõuda raketikiirusega innovatsioonini

Ajal, mil kuude pikkusteks tarkvaraarendusteks aega ei ole, peitub lahendus agiilses ehk paindlikus välearenduses. Ometi peavad ettevõtted meeles pidama asjaolu, et ainuüksi agiilsusega suurepärast tarkvara, disaini ja kasutajakogemust ei loo.


Ärivajadustega sammupidamiseks või lihtsalt oma toote turule toomiseks on mitmed ettevõtted mõistnud eeliseid, mis kaasnevad kiire ja paindliku disainimise ning tarkvaraarendusega. Lähenemine, mis garanteerib koheselt märgatava arengu tarkvara tootearenduses, ent samal ajal tuleb nentida, et ainult välearendusele truuks jäädes ei tasu oodata arengut ka tulemustes. Eeskujuks soovitab Futurist võtta tehnoloogiaettevõtete välja töötatud võimalusi, mis kasutavad agiilsust küll maksimaalselt ära, kuid ei unusta ka süvitsi mineku vajalikkust edukate toodete väljatöötamiseks. Käesolevas postitused toome omalt poolt välja mõned mõtted, mida tasub meeles pidada, kui proovida välearendust sobitada tarkvaraarenduse erinevatesse etappidesse.


Piire tõmmates ei näe tervikut


Mitmed on veendunud, et tootearenduste juures on igal inimesel kindel ülesanne. Tegelikult on näha, et edukamad on oma tegevuses need, kelle ettevõttes on arendajatel lisaks oma valdkonna teadmisele ka ärivaist ja arusaam disainipõhistest protsessidest, mis on üles ehitatud lõppkliendi ümber. Selline tehnoloogia- ja ärioskuste sünergia on väga oluline, sest nii jõutakse kiiremini lõpplahenduseni, mis arvestab nii tarbija kasutajamugavust kui ettevõtte ärihuve.


Sama oluline on ka toote- või teenusearenduse igasse protsessi inimeste kaasamine, kes päriselt tegelevad disainiküsimustega. Nad korraldavad agiilse meeskonna kõrval disainisprinte ja jälgivad, et loodud oleks lisaks persoonad ja klienditeekonnad ning neid kasutataks aktiivselt kogu tootearenduse käigus. Selline lähenemine kindlustab loodud toodete või teenuste laiema kasutuselevõtu, rakenduste lihtsuse ja väheväärtuslike funktsioonide olulise vähenemise.Chart describing dev ops with 4 circles
Kuidas disanioperatsioonid ja arenduseoperatsioonid DevOpsis toimivad


Keskkond aitab kiirusele kaasa


Näiteks reeglina töötavad DesignOps pideva disaini ja DevOps pideva tarkvaratarne meeskonnad ehk arendus- ja operatsioonide spetsialistid koos loomaks kiiresti vastupidavat tarkvara. Kuigi DevOps on ideaal ning võimalustesse investeerimine on populaarne, on vähesed loonud omavahel ühendatud tööriistade operatiivstruktuuri, toetamaks ühist ja ühtset projektijuhtimist, arendust, testimist, juurutamist, jälgimist ning vastavust . Lisaks on oluline mõelda ka protsessidele, mis aitavad märgitud tööriistadel sujuvalt koos töötada. Tipptehnoloogiaorganisatsioonid paistavad silma, et neil on strateegiline vaade näiteks selle kohta, mida on vaja meeskonnaüleseks koostööks ja milliste tööriistade ning pilveteenuste valimisel on arendajatel ja meeskondadel vaja autonoomiat.


Selline oskuste tunnustamine ja vabaduse andmine inseneridele lööb aga saavutusrohke töökultuuri, kus tippspetsialistid tunnevad ennast mugavalt ja on ka kordi produktiivsemad. Selline insenerikeskne keskkond on magnetiks ka teistele tipptalentidele, mis omakorda toetab arenduskiirust ja lõpptoote kvaliteeti ning seda lähenemist kasutavad edukalt ka meie edukad startupid.


Usalda andmeanalüütikat


Andmeanalüütika kasutamine äriväärtuse tõstmiseks on laialtlevinud, ent edukamad kasutavad kogutud infot toote- või teenusearenduse erinevates protsessides. Näiteks annab häid tulemusi selle integreerimine äriloogikasse. Nii võib masinõppe lisamine isikupärastamismootorile parandada tootesoovitusi ja suurendada oluliselt e-kaubanduse oste. Samamoodi on võimalik rakendustesse luua tehisintellekti võimalused või mõõteriistad, mis aitavad tarkvaraarendajatel jälgida, kuidas kliendid toodet kasutavad ja seda pidevalt vastavalt täiustada.


Siiski annab andmeanalüütika kasutamine annab parimaid tulemusi vaid juhul kui andmeteadlased ja -insenerid on osa agiilsest tarkvaraarendusmeeskonnast. Märkimist väärib veel see, et innovatsiooni loojad tehnoloogiavaldkonnas keskenduvad esmalt just andmeanalüütikale ja rajavad arenduse lähtudes just sellest.


Nii nagu öeldud, siis agiilne disainijuhtimine ja tarkvaraarendus on ühest küljest hea võimalus kiiresti midagi ära teha. Pikas perspektiivis ei saa pelgalt agilsele arendusele lootma jääda, vaid tuleb osata näha laiemalt ettevõtte puudusi erinevates arendusprotsessides ning neid täiustades luua kooslus, mis suudab kiiresti, kuid eesmärgipäraselt ning kliendikeskselt luua tooteid ja teenuseid.