• Andres Kostiv

Kuidas kasutusmugavuse abil parendada siseprotsessi efektiivsust?


Books printed on table
Siseprotsesside kasutsumugavuse parendamise eesmärk oli efektiivsuse parendamine.

Kasutajakogemusele ei pea tähelepanu pöörama ainult uue toote või teenuse loomisel, vaid ka siis, kui eesmärgiks on juba aastakümneid toimiv ettevõtmine digitaliseerida.


Google disainisprinte läbi viiv Futurist eesotsas Andres Kostiviga on enamasti UX disainiga kaasa aitamas uue toote või teenuse turule toomist - sel korral aga vaatame üle, kuidas saaks klikke koguma panna midagi olemasolevat. Kasutajakogemusele tähelepanu pööramine ja ka klienditeekonna kaardistamine on väga oluline ka juba eksisteerivate toodete või teenuste puhul, kui ettevõttel tekib soov või ka vajadus oma tegemisi kaasajastada.


Kasutajamugavust ise välja ei mõtle


Just sellise otsuse tegi veerandsada aastat turul tegutsenud, reklaammaterjale tootev agentuur Ellington. Viimased neli aastat on ettevõte tegelenud digitaliseerimisega, alustades esmalt siseprotsessidest ja olles tänaseks jõudnud klientide ehk front-end poolele.


Kui üldjuhul on sellisel juhul eesmärgiks klassikalise e-poe loomine, siis sel korral oli fookuseks ettevõtte juhi Eero Panga sõnul hoopis ärikliendid ja nende vajadused. Loodi tellimisplatvorm Ellington+, mis suunatud eelkõige ettevõtte püsiklientidele, et need saaksid ise keskkonnas oma toodetele ligi, neid hinnastada ja kogustega optimeerida.

Sellise keskkonna arendamisel oli suureks abiks Google disainisprintide üks olulisemaid osi – kasutajaintervjuud. Erinevalt klassikalisest lähenemisest, kus kasutajakogemust testitakse prototüübi loomise järel, siis nemad asusid kliente intervjueerima enne arendust ehk wireframe perioodil. Peeti nõu, korjati kokku vajadused ja mured koos rõõmudega. Klientidel lasti valida ettevõtte poolt pakutud funktsionaalsuste vahel ning ka omalt poolt ideid juurde lisada. Intervjuud osutusid väga edukaks, sest palju funktsionaalsusi, mis täna tellimiskeskkonnast leiab, on lisatud sinna just tänu klientidelt saadud tagasisidele.


Sisekommunikatsiooni olulisus


Kasutajamugavust testides ja tagasiside analüüsidest on oluline meeles hoida, et arvamusi on alati mitmeid. Kes leiab, et tulesid-vilesid võiks olla rohkem, kes kurdab lahenduse keerukuse üle ja kes leiab, et nii on ka hea. Kasutajamugavuse puhul on aga oluline, et see tuleks välja just nende inimeste jaoks, kes teenust pidevalt kasutavad. Inimene, kes satub keskkonda kord-paar aastas ei pruugi ega peagi seda pidama arusaadavaks ja lihtsaks. Samamoodi peab arvestama, et kasutajamugavuse loomine on pidev protsess ning tagasisidet tuleb korjata ka siis, kui toode või teenus on juba kasutuses.


Tööprotsesside digitaliseerimine on täna paljude ettevõtete eesmärgiks, sest see aitab ühest küljest kiirendada ja optimeerida ettevõtte tegevusi, teisalt aga muuta oma tegemised klientide jaoks läbipaistvamaks ning lihtsamaks. Kindlasti peab aga sellise protsessi ettevõtmisel arvestama, et väljakutse ei ole ainult arendus ja kasutajamugavuse loomine, vaid ka muutuste juhtimine ettevõttes. On selge, et inimesed ei ole alati uuenduste poolt ning ei pruugi digimeelsust jagada. Küll aga on siiski oluline, et esmalt võetaks ette just ettevõtte siseprotsesside efektiivistamine ja alles siis liigutaks edasi front- end poolele.


Kui soovid rohkem teada, kuidas pikalt turul olnud ettevõtte tegevust digitaliseerida ning milliste probleemidega tuleb silmitsi seista, siis kuula lisaks Futuristi podcasti „Kasvuminutid“ teemal „Trükiste tellimise UX disain ja digitaliseerimine“ klikkides siia.


Kasvuminutid podcast on lisaks kuulatav ka Spotify, Apple, Google podcast rakendustes ja Futurist Eesti Youtube kanalil.