• Andres Kostiv

Miks tuleb ka ehitussektoris mõelda disainisprindile?


Construction men standing on roof of construction site

Ilmselt ei oska enamik arvata, et ehitusvaldkonnas võiks Google disainisprindist kasu olla või, et sektor üldse vaevab pead kliendi kasutajamugavuse pärast. Eesti digitaalehituse klaster lükkab selle mõtte aga ümber ja tõestab, et ka ehitussektor suunab juba mõnda aega energiat muuhulgas digitaliseerimisele, et end seeläbi konkurentsivõimelisemaks muuta.


Mis on üldse Digitaalehituse klaster?


Digitaalehituse klaster on ehitusettevõtteid ühendav liit loodi kuus aastat tagasi eesmärgiga arendada tehnoloogiliste vahendite abil ehitussektorit ja populariseerida ausate äritavade ning -mudelite kasutamist. Fookuses on need teemad, mis otseselt ei ole seotud ehitusplatsil toimuvaga, vaid pigem on seotud väljakutsetega, mis hõlmavad ehitusprotsessi planeerimist koos asjaajamisega. Kuna enne klastri loomist nappis sektoris koostöötahet, siis loodud ettevõtteid toetav ärikeskkond aitab kaasa liikmete konkurentsivõime kasvule nii Eestis kui ka välismaal ning ühtlasi ka nende kui tööandjate populaarsusele.


Kuno Peek Digitaalehituse klastrist selgitab, et neist on kasu eelkõige seetõttu, et ehitusvaldkonna väiksematel tegijatel ei ole tihti koosseisus selliseid töötjaid ja ametikohti üleüldse, kes süsteemselt asjaajamise kasutusmugavust, digitaliseerimist ja innoveerimist korraldaks. Sektori edasiliikumiseks on seda aga vaja ning seetõttu veavadki arengut suured projektid, mille uudsed nõuded ja võtted liiguvad suurte tegijate juurest edasi väiksemate alltöövõtjateni.


Kasutajamugavust võiksid testida kõik.


Kuigi võib jääda mulje, et väiksematel ettevõtetel ei ole seetõttu üldse mõtet oma siseprotsesside kasutajamugavuse peale mõelda, lükkab Peek selle ümber. Ta soovitab küll vaadata, mis sektoris laiemalt toimub, kuid teha ka oma tiimiga analüütilisi arutelusid, mille fookuseks tõhusamate lahenduste otsimine. Samuti tasub end alati just kliendi kingadesse asetada ja nende peal katsetada, kas juba olemasolevad lahendused ikka toimivad.


Siinkohal ongi kasu Futuristi Google disainisprindist, mis aitab ehitussektoris tegutsevaid ettevõtteid eelkõige sellega, et nende klientidele võimalikult arusaadav ehituse planeerimise asjaajamise keskkond luua, sest see ainult suurendab tõenäosust, et tellimus valmides ka tema ootustele vastab.


Peek võrdleb kliendi soovidele vastamist lõputöö kirjutamisega – kas kirjutad teemast mööda või mitte. Kuna ehituses on betooni valatud vigade parandamine kallis lõbu, siis kasulikum on teemale ikkagi esimese korraga pihta saada.


Disainispring kui tiimi ühendaja.


Veel toob ta disainisprindi kasulikkusena välja asjaolu, et see on suurepärane protsess meeskondade ühendamiseks ja näitab, et aegajalt tasub tiimiga offline’i minna ja vaadata, kuidas sama ülesande lahendaks näiteks just turule tulev konkurent.


Google disainisprindi koolituse käigus prooviti prototüüpi luua ka Figmas, mida Peek soovitab kui imehead võimalust mõtteid korrastada, tehes juba olemasolevast teenusevaatest ekraanitõmmise, kujundada see ümber uueks lahenduseks ja prototüüpi kohe klientide peal katsetada. Disainisprint eeldab nii senise teenuse kasutusmugavuse testimist kui ka klientidelt tagasiside küsimist. Ka Peek on nende tegevuste olulisusega nõus. Ta nendib, et kui kodulehel iseteeninduses on kõik hästi, siis on koostöösse jõudmise tõenäosus suurem. Samuti aitab kliendi teekonna teadmine ja selle parendamine temaga paremini suhelda ja ühtlasi teda ka mõista. Kuna nii saab kõige parema ülevaate olemasoleva teenuse nõrkustest ja kitsaskohtadest, tuleks sellega tegeleda süsteemselt nii uutel kui ka vanadel tegijatel.


Peek kutsub ehitussektoris kõiki üles enam panustama just klientide intervjueerimisse, et mõista, mis olemasolevas teenuses toimib ja mida saaks paremaks teha. Seda nii väliste protsesside osas kui ka sisemiste protsesside osas. Kuna keskkonna loojad ei oska ise sageli probleemseid kohti märgata, siis suurima mõjuga ongi need muutused, mis tehakse sisemise lõppkaustaja või kliendi abiga.


Kuula lisaks ka "Kasvuminutid" podcasti kus räägitakse lähemalt kuidas ehitussektori protsesside kasutusmugavust saab parandada ning miks on oluline teha kasutajatega intervjuusid ning lõppkasutajatega testimisi klikkides siia lingile.


Kasvuminutid podcast on lisaks kuulatav ka Spotify, Apple, Google podcast rakendustes ja Youtubes: