top of page
  • Andres Kostiv

Millal kasutada disainisprinti?

Kirjutasin mõni aeg tagasi, kuidas ma Google disainisprindiga tulevikku ennustasin. Misjärel on minult palju küsitud, kas ja millal võiks sprindist kasu olla ja kas see võiks ka minu ettevõttele sobida?

Kuigi Google disainiprint on alguse saanud tarkvaraarendusest ja mõeldud just projektide ja arendustega kiiremaks edasiliikumiseks, siis leiab sprint täna rakendust väga erinevatel innovatsiooniga seotud teemadel. Mistõttu võib jääda mulje nagu oleks disainisprint võluvits mistahes probleemide lahendamiseks.

Järgnevalt jagan oma kogemusest paar küsimust, millele mõelda, et aru saada, kas sprint võiks sinu ettevõttele täna abiks olla.


Disainisprint sobib paremini olukordades, kus aeg on piiratud ja ärilised panused kõrged.

Kas probleem, mida sa lahendada soovid on piisavalt oluline?

Mis juhtub kui sa seda täna ei lahenda? Mis mõju see avaldab sinu ärile, kui see lahendus tööle ei hakka? Mis mõju on sel sinu tulemustele või sinu brändile? Arusaadavalt ei ole mõtet sulgeda end viieks päevaks oma võtmemeeskonnaga koosolekuruumi lahendama probleemi, millel ei ole su ärile täna suurt mõju. Lisaks probleemi mõjule on oluline, et probleem saaks ka võimalikult konkreetselt sõnastatud. Liialt ebamääraselt sõnastatud väljakutsete lahendamine võib osutada keerukaks. Siinkohal on oluline eeltöö tegemine, kus tavaliselt sprindi läbiviija, kogub vajalikku infot tiimilt ja klientidelt, et probleem esimesel sprindipäeval võimalikult konkreetseks saada. Probleem, mis on piisavalt selge ja ärilise mõjuga võib olla näiteks järgmine - Kuidas suunata rohkem kliente teenindusest oma e-kanalitesse? Kuidas luua meie olemasolevale teenusele lihtne ja kasutajasõbralik iseteenindus? Kas võtta kasutusele ühtne kliendihaldustööriist kõigis oma regioonides?


Kas sul on täna juba silme ees selge lahendus või idee? Kui sul on täna oma väljakutsele silme ees juba selge idee või lahendus, kuhu tahaksid jõuda, siis pole sprindi peale ehk mõtet aega raisata. Sprindid sobivad just olukordades, kus sul on probleem või väljakutse, kuid sul pole selget lahendust või on erinevaid võimalikke lahendusi mitmeid ning sa soovid kiiresti katsetada, kas ja millised lahendused võiksid lendu tõusta? Kui sul on täna juba endal selge lahendus olemas, siis piisab tõenäoliselt prototüübi loomisest ja selle testimisest inimeste peal ning ei ole vaja päris nullis alustada.


Kas sinu probleem hõlmab erinevaid osapooli? Kas sinu väljakutse on ainult ühe üksuse probleem või hõlmab see erinevaid osapooli ja üksuseid? Üks sprindi võlu on selles, et see aitab kaasata efektiivselt erinevaid osapooli ja üksuseid, mis igapäevselt sel tasemel koostööd ei pruugi teha. Sprint ei ole võluvits, aga aitab tihti üle saada ka seisakutest, mis on tekkinud just üksustevahelise koostöö osas, sest osapooled on sunnitud lühikese aja jooksul koos lahenduseni jõudma. Sprindist osavõtjate heaks suuruseks peetakse koos läbiviijaga 7-8 inimest. Kõik ei pea iga päev kohal olema, kuid tuumik ca 4-5 inimest peaks olema iga päev sama. Oluline, et kaasatud oleksid erinevad osapooled, kes lahendusega kokku puutuvad, alates tooteomanikust, otsustajatest, klienditeenindusest, müügist, IT-st ning sise- ja välisklientidest.Näide ühe hiljutise disainisprindi neljandast päevast, kus käsil oli prototüübi loomine.

Minult on samuti sageli küsitud, kas saame 36 tunni asemel sprindiga hakkama näiteks 20 tunniga ning jätame prototüüpimise ja testimise sel korral välja. Vastus on, et ikka saab, aga siis pole tegu sprindiga. Viiepäevase sprindi kõiki elemente (probleemist arusaamine, lahenduste genereerimine, parima lahenduse valik, prototüüpimine, testimine), võib edukalt rakendada ka eraldiseisvalt - näiteks iga nädal, kuid siis ei ole mõtet rääkida disainisprindist. Siis on tegu lihtsalt hästi fokuseeritud workshopiga. Sprindi peamine mõte on kiiresti edasi liikuda ning teha 36 tunniga ära kõik etapid, mis tavapäraselt võtaksid aega mitmeid kuid.


Oluline on ka mõista, et disainisprint ei ole lõpp vaid hoopis algus. Sprindi tulemuseks ei ole lõplik toode või lahendus, mis on valmis disainitud ja läheb kasutusse. Pigem on võimalik nädalaga katsetada erinevaid lahendusi, testida kasutajate peal ning sealt oma edasiste arendustega kiiremini edasi liikuda. Vahel võib tulemuseks olla hoopis uute suuremate arenduste vajalikkus. Vahel jõutakse sprindiga arusaamani, et sel kujul toote edasiarendusele pole täna mõtet aega ega raha panustada. Mis on kokkuvõttes ka hea tulemus, kui saad seda teada viie kuu asemel viie päevaga.

bottom of page