• Andres Kostiv

Millised oskused peavad UX disaineril olema kliendiintervjuu õnnestumiseks?Oleme varasemalt pikalt rääkinud, mida on vaja selleks, et disainisprindist ka tegelikult kasu oleks ning milliseid probleeme üldse on võimalik sellega lahendada. Selle kõige kõrval peab sprintijatel ja eelkõige selle läbiviijal olema ka üks eriline isikuomadus, mis aitab oluliselt kaasa sellele, et seatud eesmärk täidetaks.


Disainisprindiga üritatakse toodet või teenust kliendile võimalikult lihtsaks ja mugavaks muuta. Samamoodi on võimalik ka metoodikat kasutades parendada ettevõttesisest kasutajakogemust. Näiteks tegeleb sellega hetkel OCCO peadisainer Helen Kokk, kes loob personaalseid sisustuslahendusi pakkuvale ettevõttele digitaalset tööriista ehk platvormi, mis mõeldud sisearhitektide töö digitaliseerimiseks. Kasutajamugavuse tagamine on sellise keskkonna loomisel aga esmatähtis.


Laste siiras uudishimu kui eeskuju


Olgu siis tegemist ettevõtte sisese või välise kasutajamugavuse loomisega, hea disaineri tunneb ära ühe isikuomaduse järgi, mida tegelikult esmapilgul paljud kuigi tähtsaks ei pea – vähemalt mitte selles ametis. Nimelt eristab head disainerit keskpärasest lapselik uudishimu. Heleni sõnul on siiras huvi kõige olulisem, sest kui inimene sind päriselt ei huvita, ei ole ka võimalik küsida küsimusi, mis tegelikult teenusedisainile kaasa aitaksid. Kuna just inimeste intervjueerimine annab kõige selgema ülevaate sellest, mis talle meeldib, mis mitte ja mida ta ühest või teisest asjast teatud veebikeskkonnas viibides arvab. Kui vaadata näiteks teenusedisaini metodoloogiat, siis sealgi tuntakse niinimetatud jaapanliku „viie miksi“ lähenemist, mis samuti aitab probleeme lahendada, mitte lihtsalt nii öelda kratsida pinnapealselt hetkeolukorda.


Kasutajaintervjuu kuldreeglid


Uudishimu kõrval peab aga olema ka julgust. Seda eelkõige selles võtmes, et disaineril oleks söakust võõra inimesega suhelda. Heleni sõnul tasub taas eeskuju võtta lastest, sest neil on enamasti julgust küsida küsimusi selles võtmes, mille vastused aitaksid tegelikult edasi ka disainereid. Kasutajamugavuse intervjuusid läbi viies peaks aga kindlasti vältima küsimusi, millele on võimalik vastata lihtsa „jah“ või „ei“ vastusega. Lisaks uudishimu ja julguse olemasolule, tuleks disaineritel kindlasti kõrva taha panna järgnevad soovitused, mis samuti aitavad kaasa sellele, et disainisprindiga loodaks kliente ja mõnel juhul ka oma töötajaid kõnetav lahendus. Siin kasutajaintervjuu kuldreeglid:


- Googelda ja vii ennast eelnevalt inimese/kliendi ettevõtte tegevustega kurssi. Millised on olnud senised saavutused ja väljakutsed?

- Valmistu vestluseks küsimused ette, kuid ole valmis kohanema, kui intervjuu ei kulge nii nagu sina ootasid ja selleks puhuks on hea samu küsimusi küsida teise nurga alt.

- Ole võimeline ruumi lugema. See tähendab seda, et jälgi inimesi ja nende käitumist – projekteeri ennast ruumi. Nii talitavad ka näitlejad.


Kokkuvõtteks


Kasutajaintervjuud on väga oluline osa ka Google disainisprindist. Kui neid aga teha pühendumiseta, siis ei ole neist tegelikult mingit kasu, sest ka intervjueeritav saab kiirelt aru, kui talle esitatud küsimustel pole sügavust ja küsija tegelikult väga ei huvitugi sellest, mis ta asjast arvab.


Kui soovid täpsemalt teada, kuidas uudishimu ja disainsprint käsikäes käivad ja milliseid metoodikaid veel OCCO oma digitaalse tööriista loomisel kasutab, kuula lisaks Futuristi podcasti „Kasvuminutid“ teemal „Uudishimu ja disainisprint“ klikkides siia lingile.


Kasvuminutid podcast on lisaks kuulatav ka Spotify, Apple, Google podcast rakendustes ja Youtubes:


Kui soovid Product Designer oskustega lähemalt tutvuda, tule kahepäevasele praktilisele koolitusele, kus õpitakse nii arenduse keskset disainijuhtimist, teenusedisaini, keerukamat prototüüpimist ning IT projektijuhtimist klikkides siia lingile.