• Andres Kostiv

Mis juhtub, kui segada omavahel disainisprint ja kasvuhäkk?

Disainisprindi tuumast oleme rääkinud päris mitmes postituses. Kasvuhäkkimine on aga vastupidiselt disainisprindile lõputu eksperimenteerimine, hüpoteeside seadmine, tõestamine või ümber lükkamine. Selles testitakse läbi kõik probleemsed osakonnad: müük, tootedisain, turundus, ja muu, et leida kõige nutikam viis äri kasvatamiseks. Kasvuhäki peamine põhimõte ei ole tarbijat tagasi tuua, vaid läbi eelmainitud valdkondade arenduse ja innovatsiooni tuua juurde mitmeid uusi kliente või kasutajaid.


Disainisprint + kasvuhäkk = kasvusprint

Mis juhtub aga siis, kui kaks pealtnäha täiesti erinevat metoodikat segada üheks? Tulemuseks on vinge kahepäevane videokõne-töötuba kasvusprindiga eksperimenteerimisest. Need kaks on veel omakorda jaotatud mitmeks ülesandeks, mis suuremas osas sisaldavad brainstorminguid virtuaalses Miro keskkonnas.

Esmalt panevad kõik kirja oma ideed. Seejärel mõeldakse need läbi ning lõppakordina selgub hääletusega kõige tähtsam probleem, mida kogu tiim usinalt lahendama hakkab. Kasutades sellist kaugtööstiili, annab see hääle ka kõige vaiksematele kolleegidele ning ei lase struktuuri eesotsas olevatel inimestel alateadlikult domineerida.


Esimene päev, stardime.

  • Tutvutakse ettevõtte senise käekäiguga: kampaaniad, müügid, tööülesanded. Iga haru puhul selgitatakse välja peamised pudelikaelad, ehk kus hakkavad inimesed takerduma ja soovitud tulemus jääb saavutamata;

  • Probleemide välja selgitamine ei võrdu nende lahendamisega ja siit ka küsimused stiilis: “Kuidas me saame...”, kuni leitakse idee, millest kinni haarata. Näiteks: ”Kuidas me saame aidata potentsiaalsel kliendid harida ennast meie toote osas?”;

  • Peale seda kaardistame ära kliendi teekonna algusest lõpuni. Ehk kuidas klient meid avastab ja kuni selleni, et saavutatakse eesmärk. Olgu sihiks müük, uudiskirjaga liitumine või uue tootega tutvumine. Kõik “Kuidas me saame...?” küsimused on reastatud märkmepaberitel tahvlile, mis omakorda on kategooriapõhiselt rühmitatud;

  • Lõpuks individuaalse ülesandena eksperimendid, mille mõõdetavad tulemused aitavad ettevõttel kasvada.


Teine päev, jätkame.

  • Sama lähenemisega, mis esimesel päeval, tehakse läbi harjutused kõikide probleemsete teemadega. Sihiks tegevusel saada töötoa jooksul õhku visatud ideedest kokku mitu kasvule orienteeritud eksperimenti;

  • Juurutatakse kasvusprintimine sisse ettevõtte igapäevasesse töökultuuri;

  • Ja lõpuks tuleks valida kaks sümpaatset eksperimenti, mida tagasi kontorisse naastes tegema hakata, et need kaks tarkusest pungil päeva mööda külge maha ei jookseks.


Mida me sellest õpime?

Videokonverentsi vormis läbi viidud workshopi lõpuks peaks olema tervel meeskonnal päris mitu eksperimentaalset ideed, mida saab igapäevaellu naastes tööle panna, et firma kasvaks, areneks ja täidaks seatud eesmärke. Ilmselt kõige tähtsam, mille virtuaalselt koolituselt kaasa saab, on teadmine, et Sul on piisav motiveeritus ja valmisolek, et rünnata igat probleemi kasvusprindiga. Muidugi ka seda, et igal probleemil on lahendus ja lõpp-punkt.

Esimene sissejuhatus kasvusprinti on tehtud, jõudsid postituse lõppu ja kui kui teema Sind kõnetab, siis kirjuta meile andres@futurist.ee ja ole valmis saama oma valdkonna parimaks.