• Andres Kostiv

Mis on Google disainisprindi käegakatsutav tulem?

Seoses Google disainisprintidega küsitakse minult sageli, mis ma ikkagi sellest neljapäevasest sprindist saan ja mis on see käegakatsutav tulem? Selgitan seega veidi lähemalt, mis kasu on sellest, et lukustada end koos tiimiliikmetega neljaks päevaks koosolekuruumi, et lahendada äriliselt olulisi väljakutseid.


Ühtne fookus ja tiimitunne

Google disainisprint on oma olemuselt probleemilahenduse tööriist ning minu jaoks on sama oluline kui selle tulem ka protsess ise. Sest tuua oma tiim neljaks päevaks kokku, et leida lahendus strateegilisele väljakutsele, luua uusi ideid, viia üks või mitu neist ellu ning seda ka koheselt testida. Kõik see elavdab tiimitunnet ning paneb paremini paika ka fookuse ja ühtse eesmärgi suunas liikumise. Olen saanud oma läbiviidud sprintide osas tagasisidet just selles osas, et see aitab tiimi ühtsust tugevdada, uute projektide või arenduste osas ühte sammu astuda ning vahel ka lihtsalt tiimi energiataset tõsta, et projektidega kiiremini edasi liikuda.

Hästi, aga peale toreda koosveedetud aja, mis on ikkagi see käegakatsutav tulem? Lisaks vastused oma hetkel kõige põletavamale strateegilisele väljakutsele, toon sprindi väljundina välja järgmise.


Realistlik prototüüp

Neljapäevase disainisprindi kolmandal päeval valmib prototüüp, mida neljandal päeval ka reaalsete kasutajate peal testima hakatakse. Olenevalt sinu ärist, võib selleks prototüübiks olla uue veebilehe, äpi või toote kontseptsioon. Mis on tehtud kas Figmas, inVisionis, Axures, XDs või mõnes muus prototüüpimise tarkvaras. Või kui su toode ei ole digitaalne, näiteks uue toote väärtuspakkumine ja turundussõnum - siis muul moel presentatsioon või tutvustus. Kõik oleneb sellest, mida sa täpsemalt soovid testida ja mis hüpoteese oma klientidega valideerida. Ühe minu viimase sprindi tulemusena valmis näiteks uus X-teega liitumise prototüüp. Või siis uue startupi veebiteenuse kontseptsioon.

Vahel kiputakse prototüüpi seda sassi ajama MVP-ga ehk minimaalne töötav toode. Ning kuigi prototüüp on hea start, siis ei ole tema eluiga tavaliselt väga pikk ning korralik MVP vajab siiski eelkõige programmeerimisega rohkem aega ja fookust kui neljapäevane sprint. Samuti ei tasu sprindist oodata päris lõplikku prototüüpi, mis kohe arendusse läheb. Minu kogemus on näidanud, et peale sprinti töötame edasi saadud tagasisidega, vahel teeme lisaks väikeseid minisprinte ning uusi testimisi, enne kui lõplik prototüüp lõpuks arendusse läheb.


Realistlik prototüüp, mida kasutajate peal testida, on üks oluline käegakatsutav disainisprindi tulem.

Prototüübi testimise tulemused

Disainisprindi neljandal päeval toimub prototüübi testimine ning lisaks, teadmisele, kas prototüüp sellisel kujul töötab või mitte, saad sa ka mahuka ülevaate sellest, kuidas klient su toodet kasutab, mida mõtleb ja kuidas käitub. Testimise ajal tehtud kliendi-intervjuud annavad samuti võimaluse oma klienti ja tema ootusi ja muresid paremini mõista. Testimise kokkuvõte on tavaliselt videoformaadis reaalne testimine ning lühikene kokkuvõte minu kui läbiviija poolt ka kirjalikult kujul osana sprindi kokkuvõtte dokumendist.


Mõtete ja ideede varasalv

Sprindi nelja päeva jooksul on kasutusel väga palju post-it märkmepaberid. Ning selleks, et ükski hea idee kaotsi ei läheks, saad sa alati ka pildid kõigi sprindi harjutuste ja ajurünnakute tulemustega. Oleneb ettevõte soovist, siis vahel soovitakse ka konkreetsemat ülevaadet märkmetest ja mõtetest, mis ajurünnakutest läbi käis. Tavaliselt lepin selle kliendiga eelnevalt kokku. See on hea selleks, kui su tiim jätkab projektiga edasi töötamist, siis ei lähe ükski hea mõte kaotsi ning samuti kui tiimiga liitub uusi inimesi, siis on neid kergem pardale saada.


Disainisprindi nelja päeva jooksul koguneb kokku palju ideid ja mõtteid. Need kõik saavad kenasti ja kompaktselt ka arhiveeritud.


Disainisprindi kokkuvõttev aruanne Lisaks ideede ja mõtete kokku-kogumisele valmib sprindist ka ülevaatlik aruanne, mis on hea jagamiseks ka nendele, kes sprindil ise ei osalenud. Mis formaadis või kui palju infot see täpselt sisaldab sõltub ettevõtte vajadustest. Kuid tihti soovitakse minult lühiülevaadet kõigist neljast päevast, koos sellega, mis igal päeval tehti ja saavutati, lisaks prototüüp ja testimise tulemused ning samuti järgmised sammud, mis peale sprinti plaanis on. See lihtsustab info jagamist ettevõtte sees, kas siis juhtide ja otsustajate või ka lihtsalt kolleegidega laiemalt, et hoida inimesi toimuvaga paremini kursis.

Sprint võtab osalejatelt aega ja energiat ning peale sprinti on samuti väga oluline, et osalejad tunnetavad, et sellel on ka käegakatsutav tulemus, ehk siis projektiga tegeletakse edasi ning nende antud panusest oli ka tegelikult kasu. Seepärast lepime alati kliendiga kokku ka järgmised sammud, kuidas edasi liigume. Sest sprint on alles algus.