• Andres Kostiv

Raamistik, mis aitab veel edukamalt aju rünnata.

Meeskonnaürituste ajurünnakud on täitsa kasulikud asjad, ent tihti valguvad need suures tiimis laiali. Kui ka Sinul on olnud selline mure, siis loe aga edasi. Selles blogipostituses räägime innovaatilisest raamistikust, mille abil ideetulv “ohjes hoida” ning liikuda sujuvalt ühest punktist teise täites ettevõtmise sihti.

Mida vajad?

· Kolme eri värvi märkmepabereid

· Markereid

· Tahvlit või heledat ühevärvilist seina

· Värvilisi kleepuvaid täpikesi

· Värske lähenemisega meeskonda

· Rünnaku juhti


Kuidas see täpselt käib? Lähenemine, mida hakkan kohe lahti seletama, on Google disainisprindi osa ja tegu on päris tempoka harjutusega. Selle käigus sünnib kohe kindlasti uusi ideid tulevikuks või praeguse probleemi lahendamiseks. Positiivne on selle mehaanika juures see, et meeskonna suurus ei ole oluline ning lähenemist saab rakendada ka väiksema osakonna puhul.

Kogu protsess algab projekti tuumast, ehk loost. Lugu moodustub ühe suurema bloki mitmest väiksemast detailist, mida tehakse mingi kindla perioodi jooksul. Kujuta seda ette kui Lego klotsidest maja, mis on vaja tükkideks tagasi lahti võtta ning kui palju ja millised on tükid, otsustad Sina ise. Või siis võtame näitena päevase rutiini, mis jaguneb mitmeks väiksemaks osaks – riietumine, hambapesu, hommikusöök, tööle minek ja mitu detaili veel, mis on igaühele ainuomane.


Hakkame ehitama. Selleks, et valmis saada eelmainitud lugu, peavad osalised kindla aja jooksul märkmepaberitele kirjutama nii palju etappe, mis jäävad ajavahemiku alguse ja lõpu või kindla ajaperioodi vahele. Sama palju, kui on inimesi, tekib ka erinevaid arvamusi ning see on täiesti kohane. Kui tuleb märguanne, et aeg on läbi, viivad kõik oma märkmepaberid tahvlile või siis kleebivad seinale. Kronoloogilises järjekorras tekibki neist lugu. Järgmise sammuna jaotame terve loo mitmeks suuremaks grupeeringuks. Ühe päeva puhul näiteks hommikuks, lõunaks ja õhtuks või maja puhul korrusteks. Viimase, kuid kindlasti kõige põnevama osana, hakkab terve meeskond genereerima viise, kuidas läbi mõne uuendusliku lähenemise muuta efektiivsemaks kõik eelmainitud tegevused. Ka kõige jaburam lahendus viib alati protsessi edasi, seda pea meles. Kõik lahendused, olenemata selle potentsiaalist, pannakse tahvlile kindla tegevuse juurde, mis koolitaja või läbiviija poolt ette loetakse. Kindlasti on ideid, mis korduvad, kuid on ka kindlasti neid, mis uut hingamist juurde annavad. Kui see kõik on tehtud, siis on kord hääletuse käes, milles osalevad kõik ajurünnaku liikmed. Igaühele on antud kuus häält, et joonestuks välja terve meeskonna lemmikud ja ideed, millel tulemust ei ole. Hääletuse lõpuks peaks kogu meeskond saama uusi värskeid ideid ning otsustatakse, mille võiks ühise meeskonnana töösse võtta.


Ja nüüd tegudele! Läbi sellise tiimiürituse ja ajurünnaku peaks leidma mitu ägedat ja uuenduslikku ideed, millega edasi minna ja mis seal salata – ka meeskond saab ilmselt omavahel lähedasemaks. Muidugi on igal koolitusel väiksemaid detaile, millesse blogipostitusega süvitsi ei jõua minna, aga anna teada – tulen ning tutvustan neid Sulle lähemalt.