top of page
  • Andres Kostiv

Miks ma peaksin testima kasutajakogemust ehk UXi?


Mis on kasutajakogemuse ehk UX testimine? Miks see vajalik on? Kas testimist saab ka ise läbi viia? Need on küsimused, millest rääkisin palju eelmisel nädalal, kui viisime Futuristi kontoris läbi UXi miniauditeid ja testimisi lõppkasutajatega. Siin on lühike kokkuvõte, mida UX testimine endast kujutab ja miks seda ikkagi teha.


Milleks üldse testida oma lõppkasutajaid? UX ehk lõppkasutajate testimist võib naljaga pooleks vaadata kui üleõla piilumist, kus sa vaatad, mida kasutaja teeb, kuidas käitub ja kuhu vajutab digitaalseid tooteid või teenuseid kasutades. Mis tekitab talle probleeme või kus ta hätta jääb? Seda kõike selleks, et saada paremini aru, kas toode, mida oled välja töötamas ning arvad, et on lihtne ja loogiline sinu jaoks on seda reaalselt ka sinu potentsiaalse kasutaja jaoks.


Kasutajakogemuse testimine võib olla osa uue toote arendusprotsessist või lihtsalt vajadus saada ajakohast tagasisidet oma olemasolevale lahendusele.

Üks oluline põhimõte, millest ma kasutajakogemuse disainis lähtun on see, et sina kui tooteomanik või teenusejuht ei ole kasutaja. Nii palju kui sa ka tahaksid mõelda, et kõik käituvad ja mõtlevad sarnaselt sinule, siis nii see paraku pole. See on lõks kuhu nii disainerid kui ka tooteomanikud kipuvad sageli kinni jääma. Püüdes täiustada ja viimistleda oma toode enda vaatenurgast ideaalseks, arusaadavaks ja loogiliseks. Sattudes aga tihti omaenda loomingu meelevalda ning avastades toote lansseerimisel, et oot-oot kasutaja ei käitu ja mõtle ikkagi päris nii. Siin tulebki UX disain ja teenuse või selle prototüüpide testimine appi. Aidates juba arenduse käigus testida prototüüpe, saada kiirelt tagasisidet kasutajatelt ning lähtuvalt sellest oma toodet edasi arendada.


Kuidas UX testimine välja näeb? Oma kogemusest teen tavaliselt kahte tüüpi UX testimisi. Kas soovitakse saada lihtsalt kiiret tagasisidet juba olemasoleva toote või teenuse kasutusmugavusele? Või siis soovitakse arendada mõnda uut toodet, kus UX testimine on osaks tootearenduse protsessist. Millele eelneb tavaliselt ka klienditeekonna kaardistust, koos persoonade ning väärtuspakkumise loomisega. Kõik selleks, et saada võimalikult täpselt paika, kes sinu toodet ikkagi kasutab (keda siis testida?) ning kus on teenuse osas suuremad murekohad (millele testimisel keskenduda?). Sellest lähtuvalt panen mina disainerina koos tooteomanikuga paika kasutuslugude kesksed testlood, mida testima hakkame. Näiteks: Kuidas ma leian teenuse millega liituda? Kuidas liitun? Kuidas toimub teenuse eest maksmine? Kuidas leian ülesse X toote?


UX testimise käigus võetakse videosse iga samm ja klikk.

Vaatle, kuula ja ära sekku Paralleelselt testlugude loomisega paneme paika ka keda testimisele kutsume. See sõltub juba konkreetsest tootest, kuid testitavad võiksid olla sinu persoona ehk lõppkasutajaga võimalikult sarnased. Üldjuhul on ühe testimise jooksul hea kaasata vähemalt 3-4 testitavat, kes kokku ca 45 minuti jooksul läbivad 3 kuni 4 erinevat testlugu. Testisikud aitan ma tavaliselt ise organiseerida või siis lähtuvalt tootest soovib vahel ettevõtte ise kaasata oma kliente tootearendusse. Testimise ajal on läbiviija roll jääda võimalikult tahaplaanile ning mitte aidata testitavaid edasi. Eesmärk on saada võimalikult realistlik ettekujutus sellest, kuidas kasutaja sinu toodet tegelikult kasutab.


Kogu testimise protsess võetakse ka videosse ning peale testimist saab tooteomanik endale nii kogu videomaterjali kui ka põhjaliku raporti koos läbiviija märgetega. Seejärel istutakse tavaliselt koos tooteomaniku ja arendajatega maha ning arutatakse läbi järgmised sammud, mida testimise tulemustest lähtuvalt edasi arendada soovitakse. Samuti lepitakse kokku, kas mingis etapis peale uute arenduste elluviimist võib olla viia läbi uus testimine.

Julgen oma kogemusest väita, et kuigi UX disaini ja ka testimise protsess võib tunduda esmapilgul töömahukas, siis hoiad sa pikemas perspektiivis sellega rohkem nii aega kui ka raha kokku. Võid seda võtta kui kindlustust enne lõpliku toote lansseerimist, et mõista paremini mida sinu kasutaja tegelikult vajab ning lähtuvalt sellest oma toode lõplikult valmis arendada.


bottom of page