top of page
 • Tiina Hiller

Kuidas jõuda oma tiimiga seatud eesmärkideni?

Aasta algus on paljude meeskondade jaoks aeg seada ambitsioonikaid eesmärke või lihvida olemasolevaid strateegiaid nende elluviimiseks. Kuid miks juhtub sageli nii, et vaatamata korralikule stardile leiavad mõned tiimid end esimese kvartali keskpaigas justkui maha jäämas? Eesmärkide seadmine on vaid pool võitu. Ambitsioonikaid plaane seades, kuid mitte läbi mõeldes nende elluviimisel esile kerkida võivaid väljakutseid, võib eesmärk jääda soovunelmaks.   

Selles artiklis räägime, miks tiimid sageli oma eesmärkideni ei jõua. Samuti, kuidas saavutada tiimi ühtsus ja täiustada koos eesmärkide elluviimise plaani.


Laadi kindlasti alla ka meie Töötoa läbiviimise juhend: Meeskonna eesmärkide saavutamiseks, kus oleme slaididel samm-sammu haaval välja toonud, kuidas viia oma tiimiga koos läbi 2,5 tunnine töötuba, et kaardistada ja ületada takistusi, mis seisavad eesmärkide saavutamise teel.  

People presenting slides
Töötoa slaidide näide

 

Miks tiimid oma eesmärke ei saavuta? 

Tiimide eesmärkide mittesaavutamise taga võib peituda mitmeid põhjuseid. Kõige levinumad neist on: 

 • Ebareaalsed või ebamäärased eesmärgid: Eesmärgid, mis on liiga ambitsioonikad või ebamäärased, muudavad nende saavutamise keeruliseks. Näiteks "suurendada korduvostude arvu digikanalites" on tore eesmärk, kuid ilma selge, mõõdetava tulemuse või realistliku plaanita ei pruugi see olla saavutatav. 

 • Puudulik strateegia või planeerimine:  eesmärkide saavutamine nõuab hästi läbimõeldud plaani ja strateegiat. Kui puudub selgeb plaan, kuidas korduvoste läbi digikanalite kasvatada, siis võibki eesmärk jääda saavutamata. Selge tegevusplaani ja ajaplaani olemasolu on oluline mistahes eesmärgi puhul. 

 • Ressursside puudus või ebaselge jaotus: Sageli ei mõelda läbi, kas on piisavalt ressursse - aega, raha ja inimesi - eesmärkide saavutamiseks. Samuti võib probleemiks olla ressursside jaotamise tervikpilt, kus näiteks arendusressursid, mis on vajalikud e-poe kasutajakogemuse parendamiseks ja korduvostude kasvuks, on juba mõnele teisele projektile suunatud. 

 • Puudulik suhtlus tiimis või tiimide vahel: Kui tiimiliikmete või teiste tiimide vahel, kellega koostöö on eesmärgi saavutamiseks vajalik, puudub selge ja tõhus suhtlus, on arusaamatused ja koostööprobleemid kerged tekkima. Korduvostude näite puhul on vajalik nii turunduse kui ka e-kanalite ja müügi väga hea omavaheline koostöö.  

 • Vastupanu muutustele ja omanditunne: Mõnikord võib tiimiliikmete seas tekkida vastupanu muutustele, mis takistab uute strateegiate rakendamist. Samuti võib tiimiliikmetel puududa piisav omanditunne eesmärkide ja lahenduste suhtes, mille kallal nad töötavad, mis omakorda võib mõjuda nende motivatsioonile. 

 • Puudulik progressi hindamine: Eesmärkide regulaarne jälgimine ja hindamine on sama oluline kui eesmärk ise. Kui puudub arusaam, kuidas tiim edasi liigub ja milline on progress, siis pärsib see ka eesmärgini jõudmist. 

 • Erinevad välised tegurid: Välised mõjurid, nagu majanduse üldine seisund ja konkurentsikeskkond, võivad samuti mõjutada eesmärkide saavutamist. 

Kuidas suurendada tiimi kaasatust ja eesmärkide elluviimise tõenäosust? 

Edu saavutamiseks strateegia ja eesmärkide elluviimisel on oluline, et ettevõtted ja tiimid suudaksid oma meeskonna ühiselt eesmärkide saavutamise suunas joondada. Võtmeks on võimalike väljakutsete varajane tuvastamine ja nende lahendamine. 

Et aidata ka sinu tiimil oma eesmärkideni jõuda, oleme kokku pannud praktilise töötoa juhendi. Meeskonna eesmärkide saavutamise töötuba. See kahetunnine töötuba aitab tiimil läbi käia kõige olulisemad aspektid, mis täna seisavad tiimi eesmärkide saavutamise teel ning panna paika ka konkreetsed sammud ja ajaplaani nende ületamiseks. 


Olulisemad sammud, mida läbi käia oma tiimiga: 

 • Tuvastage oma tiimi tugevused: Mis on teie praegused tugevused, mis aitavad teil eesmärke saavutada? Näiteks kui teie eesmärk on suurendada korduvostude arvu digikanalites, siis millised on teie tugevused, millele toetuda? Kas teil on näiteks tugev veeb ja digikompetentsi tiimis, hästitoimiv koostöö müügi ja turunduse vahel, või tugeb bränd. 

 • Tuvastage võimalikud takistused: Millised on need takistused, mis võivad teie eesmärkide saavutamist takistada? Korduvostude puhul, kas need on näiteks seotud klientide tagasiside, veebipoe kasutajakogemuse või turundusstrateegiaga, mis võib takistada korduvostude arvu kasvatamist.  

 • Muutke takistused enda võimalusteks: Kuidas iga tuvastatud takistus võib olla võimalus parendamiseks? Näiteks, kui klientide tagasiside kogumine on keeruline, siis millised võiksid olla need lahendused, mida ellu viia, mis aitaksid klientidelt lihtsamini tagasisidet koguda?  

 • Hinnake võimalike lahenduste mõju ja pingutust: Kuidas iga võimalik lahendus mõjutab teie eesmärkide saavutamist ja kui palju pingutust on nende elluviimiseks vaja? Oluline on prioritiseerida tegevused, mis on suure mõju, aga mitte liiga suure pingutusega. 

 • Pange paika konkreetsed sammud ja ajakava: Mis konkreetsed sammud on vajalikud nende lahenduste elluviimiseks ja milline on realistlik ajakava nende teostamiseks? 


Läbides need sammud koos tiimiga, saate tuvastada oma tiimi tugevused, määratleda takistused eesmärkide saavutamisel, leida loovaid lahendusi nende ületamiseks ning panna paika konkreetsed sammud ja ajaplaani eesmärkide suunas liikumiseks. 


Kui soovite tiimiga siit veel sammu edasi minna, siis jätkuaruteluna rääkige läbi, kes võtab vastutuse erinevate ülesannete eest. See aitab tagada, et kõik meeskonnaliikmed on teadlikud oma rollidest ja vastutustest ning aitab hoida kogu protsessi organiseerituna ja suunatuna eesmärgi saavutamisele.  


Comments


bottom of page