top of page

UX disaini ja ligipääsetavuse auditite abil
äriprobleemide lahendamine

Disainime teie klientidele ja töötajatele parema kasutajakogemuse ja aitame liigutada olulisi ärimõõdikuid paremuse suunas UI/UX disaini ja ligipääsetavuse abil.

Mis on disainisprint

Meie kogemus

Gov.png
Pub.png
Com.png

Mis on kasutajakogemus?

Hea kasutajakogemus

Kui inimene kasutab mõnd süsteemi, teenust või toodet probleemideta ja edukalt, on tõenäoliselt tegu hea kasutajakogemusega. Kui tema tegevus on konarlik või põhjendamatult aeganõudev, on mõistlik mõelda kasutajakogemuse parandamise peale.

Kehva kasutajakogemuse mõju ärile

Kehv kasutajakogemus võib inimese muuta ebaefektiivseks, või ahvatleda tegevusest poole pealt loobuma. Missioonikriitiliste tegevuste puhul võib selline kliendi või töötaja tegevuste tõkestus takistada ettevõtte arengut ja põhjustada mitmeid lisakulusid.

Mis asi on UI disain ja EAA?

UI ehk kasutajaliidese disain (ingl. k. “user interface” ) keskendub visuaalsete elementide, nagu värvide, teksti, paigutusele ja kompositsioonile, arvestades stilistikat ja brändijuhist ning ligipääsetavust. 

 

2025. aasta juunis rakendub Eestis Euroopa Ligipääsetavuse Direktiiv (EAA, European Accessibilty Act) üle 10 miljoni euro käibega ning üle 10 töötajaga ettevõtetele koos 20000 euro trahvimääraga. Loe lähemalt siit lingilt.

Mis asi on UX disain?

Digitaalsete toodete ja teenuste kavandamisel kasutatakse kasutajakogemuse disaini kohta ka nimetust UX disain (inglise keeles “user experience” ehk kasutajakogemus). Kasutajakogemuse keskmeks on olemasoleva teenuse või uue disaini või prototüübi testimine ja valideerimine lõppkasutajate peal.

Mida hea kasutajakogemus mõjutab?

Strateegiliselt läbimõeldud kasutajakogemus võib parandada mitmeid missioonikriitilisi ärimõõdikuid ja luua selge konkurentsieelise ning toetab ligipääsetavust.

Rohkem läbimüüki ja kasumlikkust

Vähem püsikulusid ja hüljatud ostukorve

Efektiivsem klienditugi ja ligipääsetavus

Kuidas kasutajakogemust parendatakse?

Kasutajakogemuse parandamine toimub umbes kuuajaste töötsüklitena. 

Ühe tsükli jooksul tegeleme järgmiste tegevustega: 

NÄDAL 1

Tooteomanikuga intervjuu ja ambitsioon

Projekti mahu ja ärimõõdikute kokkuleppimine

NÄDAL 2

Teenuse audit ja esmased kasutajatestid

Luuakse parenduste tegevuskava

NÄDAL 3

Disainimuudatused ja ligipääsetavuse
audit

Uut disaini testitakse sihtgrupi kasutajatega

NÄDAL 4

Vajadusel tehakse disaini korrektuurid

Disain antakse ettevõttele üle juurutamiseks

Nobel.png

Martin Paršin

Nobel Digital partner ja strateeg

Futuristi meeskonna ja Andrese ekspertiis on olnud Nobelis oluline oskuste arengu soodustamisel, disainiprotsesside efektiivsemaks muutmisel ning uute edasimüügi partnerite kaasamisel.

Zone.png

Ingmar Aasoja

Zone.ee tarkvaraarenduse juht

Futurist aitas Zone uue iseteeninduse loomiseks kaardistada klienditeekonna ning luua UX/UI prototüübi, mis on lihtne ja loogiline. Tulemuseks oli mugav kasutajaliides, millega ei jää hätta IT kauge kasutaja ning säilis ka nõudlikumale spetsialistile vajalik funktsionaalsus.

Entigo.png

Rein Remmel

Entigo tegevjuht

Olime Entigo veebilehe uuendamist planeerinud aastaid. Futurist aitas selle UI/UX disaini abil teoks teha. Tänu Futuristi meeskonna mitmekülgsusele ja süsteemsusele saime üle sisuloome väljakutsetest ja saavutasime lühikese ajaga oluliselt rohkem, kui oodata oskasime.

Tehtud UI/UX disaini töid

Andres Kostiv copy.jpg

Futuristi kasutajakogemuse ekseprt on Andres Kostiv. 

Kui arvad, et sinu kliendi kogemust või sisemisi tööprotsesse võiks muuta paremaks ja mugavamaks, võta meiega ühendust ja räägime täpsemalt!

Andres on ka IT Koolituse UI/UX koolitaja ja loe lähemalt kursuste kohta siit lingilt.

Kadri Hansson.png

Kadri on kogenud UI/UX disainer, graafiline disainer ja teenusedisainer, kellel on ulatuslik kogemus nii avaliku- kui ka erasektori projektides ja disainisprintide fasiliteerimisel. Kadri on ka ekspert protsesside visualiseerimisel ning tema panus aitab tagada disaini töötubade sujuva kulgemise ja tulemuslikkuse.

bottom of page