top of page
  • Andres Kostiv

Kuidas disainisprint UX disaini loomist kiirendab


Meeskond loomas ux disaini prototüüpi disainisprintidega


Kasutajakogemus ehk UX disain on vajalik ettevõtetel sageli siis, kui on soov tuua turule mõni uus toode või teenus. Või siis vajab suunamuutust mõni olemasolev lahendus. Oma töös on mul igapäevasteks tööriistadeks UX disain, klienditeekond, teenusedisain ja disainisprindid ja olen märganud, et ettevõtted, kes esmalt jõuavad minuni UX disaini sooviga, kasutavad oma tootearenduse kiirendamiseks sageli ka disainisprinti. Seega panin oma kogemusest kirja mõtted, kuidas ettevõtted on UX disaini ja disainisprinte omavahel kombineerinud.


Tavapärane UX disaini protsess võtab aega

Tavapärase UX disaini protsessi puhul teeb tooteomanik tavaliselt ettepanekud vajalikeks muudatuseks, misjärel viib disainer need muudatused ellu, siis vaadatakse need koos tooteomanikuga üle ning täiendatakse. Ning lõpus valideeritakse uut lahendust lõppkasutajate peal. Ning sama protsess jätkub uuesti ja uuesti.


Teine lähenemine UX disaini protsessis on andmete keskne. Näiteks on esile kerkinud probleem teenusega liitumisel, mida näitavad andmed läbi Google Analyticsi või muu sarnase analüüsitarkvara. Mis järel keskendutakse konkreetse probleemi lahendamisele läbi erinevate disainivariantidega. Seda nimetatakse A/B testimiseks ja see aitab samaaegselt testida erinevaid lahendusi ja koguda koheselt andmeid, mis paremini toimib.


Mõlemad lähenemised on tavapärase UX disaini protsessi osad ja olenevalt toote ja teenuse keerukusest võivad võtta aega nädalaid või kuid. Tihti on kõige aeganõudvam osa protsessis erinevate osapoolte kaasamine õigel ajahetkel ning vajalikud kooskõlastused erinevatel tasemetel. Samuti võib graafilise disaini ehk UI kinnitamine ja elluviimine kujuneda väga ajamahukaks.

Kui on vaja UX disainile gaasi anda

Vahel ei pruugi olla piisavalt aega, et uute lahendustega nädalaid oodata ning soovitakse UX disaini protsessi kiirendada. Selleks sobib hästi Google disainisprint, mis aitab nädalate või kuudepikkuse tööprotsessi viia ellu ainult nelja päevaga, kaasates samaaegselt kõik olulised otsustajad. Disainisprint on intensiivne neljapäevane töötuba, mille käigus luuakse oma uuesti ideest disain, mis valideeritakse neljandal päeval juba lõppkasutajate peal.


Disainisprinti sobib väga erinevate toodete ja teenuste kiireks arenduseks. Olen aidanud ettevõtetel arendada nii missioonikriitilisi teenused Politseile, Kiirabile ja Maksu- ja Tolliametile, kui ka lahendusi Selverile, Inbankile, EASile ja paljudele teistele. Kõigil juhtudel sooviti UI/UX disaini kiirendada läbi disainisprindi protsessi.


Programmeerimiseks valmis prototüüp vaid nelja päevaga

Iga disainisprindi tulemuseks on realistlik prototüüp mis on valideeritud lõppkasutajate peal. Lisaks on disainisprindi väljund ühtlasi ka sisendiks mitmeks kuuks programmeerimisele, kus luuakse peamised kasutajate vood minimaalselt toimiva lahenduse ehk, MVP jaoks. Oleme ka klientidele öelnud, et kui teenusedisain võib kesta kaks kuud ja UX disain sinna otsa veel kaks kuud siis on võimalik selle nelja kuu protsess ellu viia vaid nelja päevaga.


Mis toimub disainisprindi nelja päeva jooksul

Disainisprindi esimesed kaks päeva on pigem teenusedisaini päevad ja kaks viimast päeva UI/UX disaini päevad. Esimesel päeval intervjueeritakse seniseid teenusekasutajaid, luuakse teenuse klienditeekond, tuvastatakse klienditeekonnal väljakutse ning ajurünnatakse lahendust väljakutsele. Teisel päeval on ideede kontseptsioonide hääletamine ning teenuse peamise kasutusloo loomine ning storyboarding, ehk sõrestiku visandamine. Kolmandal päeval luuakse teisel päeval visandatud sõrestiku alusel kasutajaliidese graafiline disain selle arvestusega, et see oleks ka sisendiks programmeerimisele. Neljandal päeval toimub kontseptsiooni testimine ning valideerimine lõppkasutajate peal ning sealt lepitakse kokku suure mõjuga, kuid lihtsalt parendatavad kasutusriskid, mis viiakse prototüübi täiendusse. Edasi saab prototüübi edasastada süsteemianalüüsi või ka kohe otse programmeerimise sisendiks.


Kui ei ole kiiret, siis saab ka rahulikus tempos liikuda

Alati ei ole aga kiirus nii oluline, kui tavapärases rütmis töötamine viib soovitud tulemuseni. Tavalist UI/UX disainiprotsessi kasutasime eelmisel aastal näiteks Zone.ee uue iseteeninduse loomiseks. Zone puhul oli tavaline töörütm fookuspäev kolmapäeviti õlg-õla kõrval disainimine tootejuhi ja arendajatega. Kuna funktsionaalsuste arendus käis etappide kaupa siis oli ka rahulikum UI/UX disainiprotsess sobilik. Kui ettevõttel ei ole tuli takus oma toote või teenuse parendamise või turuletoomisega, siis sobib klassikaline UX protsess selleks väga hästi.

Comments


bottom of page