top of page
 • Andres Kostiv

Grupidünaamika roll töötoa õnnestumisel


Ajal, kus innovatsioon võib saada sinu äri kasvumootoriks, on tulemuslik koosloome möödapääsmatu. Olgu selleks siis ajurünnak uue tooteidee arendamiseks või töötuba strateegiliste eesmärkide ühtlustamiseks. Grupidünaamika mõistmine ja oskuslik juhtimine on hädavajalik, et meeskond jõuaks koosloome protsessiga oodatud tulemuseni.

Olen oma kogemusest erinevate töötubade, strateegia- ja disainisprintide läbiviimisel näinud, kui oluline on grupidünaamika ning kuidas sellest möödavaatamine võib halvata ka kõige talendikama meeskonna töö.

Grupidünaamika suurimad komistuskivid

Kujuta ette olukorda: sul on tuba täis entusiastlikke meeskonnaliikmeid ning arutelu sumiseb potentsiaalikalt. Kuid mida aeg edasi, asendub esialgne elevus pinge ja frusturatsiooniga.

Sa märkad:

 • Üks meeskonnaliige teeb pihuks ja põrmuks iga uue idee, mis teistelt tuleb.

 • Teine, kes on muidu tuntud oma sisukate mõtteavalduste poolest, ainult kordab domineeriva kolleegi arvamusi.

 • Ning just siis, kui sulle tundub, et kõik hakkab justkui sujuma, saab diskussioon katkestatud mõne naljaga, mis halvab töötoa protsessi.

Töötoa lõpuks tõdete, et selleks, et soovitud tulemuseni jõuda on vaja teha veel jätkukohtumine või paar.

Need on üsna elulised näited grupidünaamika tõketest, mis takistavad koosloome protsessi, viivad alla meeskonnavaimu ja kokkuvõtvalt pidurdavad innovatsiooni ja ühise eesmärgini jõudmist. Grupidünaamika seisukohalt on äärmiselt oluline, et igal vähegi sisukama töisel koosloome kohtumisel, olgu see ideekorje või strateegia töötuba on lisaks selgele eesmärgile ka kindel vastutaja, kes juhib protsessi ja suudab edukalt juhtida grupidünaamikat.


Moderaatori roll grupidünaamika juhtimisel

Hea moderaator on kui dirigent, kes mõistab, kuidas juhtida koosloome protsessi, valides selleks õige metoodika ja tööriistad, integreerida diskussiooni erinevaid arvamusi ja isiksusi ning suunata grupp ühise eesmärgi suunas. Moderaator aitab grupidünaamikat juhtida:

 • Luues turvalise õhkkonna ideede jagamiseks: kogenud moderaator saab tagada, et kõik ideed, olenemata kellelt need tulevad, saavad võimaluse olla kaasatud ja keegi ei tunne end kõrvalejäetuna.

 • Balansseerides vestlusi: moderaator saab tagada tulemusliku dialoogi teadlikult tunnustada domineerivamaid hääli ja samaaegselt integreerides vaiksemaid, kes vajavad rohkem julgustamist.

 • Hallates oskuslikult konflikte: erimeelsused on igas grupis loomulikud. Moderaatori roll on neid konflikte suunata konstruktiivsete tulemuste suunas, hoides samal ajal grupi fookust ja koosloome tempot.

 • Soodustades vastastikku austust: moderaatori roll on luua positiivne õhkkond, mis põhined vastastikul austusel, suurendades seeläbi koostöö tulemlikkust.

Millal modereerida ise ja millal kasutada välist abi?

Lihtsama koosloome protsessi juhtimisega saab hakkama pea igaüks, kes valdab töötubade modereerimise põhitõdesid ja oskab rakendada erinevaid metoodikaid. Sisemise moderaatori plussiks on tema valdkonna teadmised ja konteksti parem mõistmine. Samuti kui tegu on ühe meeskonnasisese aruteluga, siis juba loodud usalduslik suhe aitab avatud arutelule kindlasti kaasa . Samas on olukordi, kus välise eksperdi kaasamine tuleb kasuks.

 • Tundlikud teemad: kui koosloome fookuses on teemad, mis seotud muutustega tiimis või organisatsioonis, siis võib neutraalse osapoole kaasamine olla oluline, et tagada arutelude avatus ja objektiivsus. Sama tiimi liikmed, olgu nad juhid või spetsialistid, ei ole kunagi objektiivsed, eriti kui tegu on neid ennast mõjutavate muudatustega.

 • Keerukamad väljakutsed: kui tegu ei ole lihtsa ajurünnaku, vaid keerukama väljakutsega, siis saab kogenud moderaator leida oma tööriistakastist sobiva metoodika, mis sobitub kõige paremini just antud tüüpi väljakutse lahendamiseks.

 • Hõlmab mitmeid osapooli: kui tegu ei ole ainult ühe tiimi koosloomega, vaid vaja on panna edukalt koostööle mitme eri valdkonna inimesed, sageli ka suurem grupp inimesi, siis saab kogemusega ekspert aidata valida sobiv metoodika ning hoida kinni ajasurvest, mis suuremate gruppidega sageli tekib.

 • Fookuses tiimi arendamine: kui eesmärk on parandada meeskonna omavahelist dünaamikat ja koostööd, saab väline ekspert pakkuda oma kogemusi ja teadmisi grupidündaamikast ja organisatsioonipsühholoogiast ning tuua sisse uusi perspektiive.


Mõnikord võib edukalt toimida ka sisemise ja välise moderaatori kombo, kus viiakse töötubasid läbi tandemina. Sel juhul on oluline omavahel selged rollid ja vastutusalad kokku leppida. Kel soov oma teadmisi töötubade modereerimisest värskendada, siis tööta läbi ka meie 10 profinippi, töötoa paremaks modereerimiseks. Futuristil on mitmekülgne kogemus erinevate töötubade ja sprindiformaatide läbiviimisel. Lisaks juba tuntust kogunud Google disainisprindi metoodikale, millega oleme aidanud erinevaid Eesti era ja avaliku sektori asutusi arendada oma digiteenuseid. Oleme välja töötanud ka spetsiaalse strateegiasprindi metoodika, mille abil ettevõte või tiim saab luua endale selge ja tegevuskõlbliku strateegia.

Comments


bottom of page