top of page
  • Andres Kostiv

Kümme profinippi töötoa modereerimiseksDisainisprindi formaadi kasutamine tiimitöö koordineerimisel muutub iga päevaga aina populaarsemaks. Suuremate ajurünnakute puhul, nagu näiteks strateegiasprint on juba tavaline kutsuda ettevõttesse professionaalne moderaator. Ent aina rohkem leidub ettevõtteid, kus tiimijuhid oma meeskonnaga probleemide analüüsimiseks ka täiesti iseseisvalt disainisprindi harjutusi kasutavad.


Järgmised näpunäited on mõeldud juhtidele, kes soovivad ise oma tiimiga disainisprindi töötubasid läbi viia.


1. Põhjalik ettevalmistus tekitab osalejatele adekvaatsed ootused töötoa suhtes Kui disainisprindid ei ole veel sinu tiimi jaoks rutiin, saada oma tiimile eelmisel päeval kokkuvõtlik sissejuhatus, mida nad töötoast oodata võivad. Pane kirja töötoa kesksed teemad ning oodatav ajagraafik. Kui vaja, siis tutvusta alguses ka põgusalt disainisprindi formaati, et osalejad saaksid sellega varakult harjuda.

2. Soojendus aitab osalejatel töötoa formaati kiirelt sisse elada Vali töötoa algusesse mõni lihtne soojendusharjutus, millega tutvustad osalejatele peamiseid töövahendeid (märkmepaberid ja markerid). See ülesanne ei pruugi olla edasise töötoaga sisuliselt seotud. Näiteks võid paluda osalejatel kirjutada paberitele midagi enda tutvustamiseks, või paluda neil meelde tuletada võimalikult palju oma nime esimese tähega algavaid loomi.

3. Tutvusta enda rolli töötoa moderaatorina Töötoa sujumiseks on oluline, et osalejad aktsepteeriksid moderaatori autoriteeti ning mõistaksid tema rolli sisu. Töötoa juhil peab olema õigus vestluseid katkestada, ilma et teda peetaks ebaviisakaks.

Parim viis konflikte ennetada on kõigile osalejatele varakult selgitada, et moderaatori töö on jälgida graafikut ning hoida arutlused teemakohased. Nii on tõenäolisem, et töötoas saavutatakse oodatud eesmärgid.


4. Selgita harjutusi rahulikult ja põhjalikult Iga ülesande alguses peaksid osalejad aru saama, mida hakatakse tegema, too näiteid ja miks see on vajalik. Näiteks on osalejate jaoks oluline enne tegutsema hakkamist aru saada, kas ülesande eesmärk on leida küsimusele parim vastus või võimalikult palju vastuseid.

5. Anna ülesannete sooritamiseks võimalikult konkreetsed instruktsioonid Osalejate sooritus on edukam, kui nad täpselt mõistavad, mida neilt oodatakse. Ära anna neile mitmeid valikuid - piiratud tingimustes keskendub nende loovus sisulistele küsimustele. Näiteks õnnestub visandamise ülesanne tõenäoliselt hästi, kui osalejatele antakse juhend täita visandiga üks lehekülg. Osalejad satuvad segadusse, kui neil palutakse ise otsustada, mitu lehekülge neil visandamiseks tarvis läheb.

6. Too konkreetseid näiteid sellest, kuidas ülesannet peaks sooritama Näita osalejatele, millises formaadis vastuseid neilt oodatakse. Too paar sobiva sõnastusega näidislauset, või näita pilte sellest, kuidas sama harjutust on lahendatud mõnel teisel teemal.

7. Pikema pausi järel koonda osalejate energia ja tähelepanu tagasi töötoale Lõunapausilt naastes on osalejate tähelepanu tõenäoliselt hajunud, ning järgmine ülesanne ei pruugi jätkuda hommikuse energiaga. Võta uuesti ette mõni energiline soojendusharjutus, mis osalejad uuesti töötoa lainele viib.

8. Hoia aktiivsete ja passiivsete sisublokkide tasakaal paigas Aktiivsed tegevused on sellised, kus kõik töötoas osalejad tegelevad harjutusega, näiteks kirjutavad või joonistavad oma ideid paberile. Passiivsed tegevused on sellised, kus enamik osalejaid kuulavad või vaatavad kellegi ettekannet.

Töötuba planeerides kontrolli üle, et aktiivsed ja passiivsed tegevused oleksid vaheldumisi, ja osalejad ei tegeleks sarnase tegevusega liiga pikalt.


9. Hoia õigeid sõnu kasutades vestluse maht kontrolli all Kui soovid vestlust avada ja ärgitada inimesi mõtteid jagama, on hea esimese näite järel küsida: “Mida veel?” Selline sõnastus tekitab tunde, et antud teemat saab veel erinevatel viisidel lahata.

Kui soovid harjutuse lõpus otsi kokku tõmmata, võid osalejatelt küsida: “Kas see on kõik?” Selline sõnastus jätab mulje, et enamik mõtteid on juba läbi arutatud.


10. Ole valmis tegelema osalejatega, kes töötoa formaati segavad Kui sinu töötuppa on sattunud keegi, kellel on keeruline töötoa formaati järgida, kasuta tema suunamiseks järgmist strateegiat: Kinnita talle, et tema mõtted on huvitavad ja olulised, ning neid on kuulda võetud, kuigi hetkel ei ole nende jaoks töötoa formaadis ruumi. Palu tal mõte märkmepaberile üles kirjutada ja paigutada eraldi “parklasse” - teisele seinale või tahvli nurka. Palu tal endal võtta vastutus selle eest, et mõte töötoa lõpus uuesti arutlusele võetakse.


Nii jääb töötuba segavale osalejale positiivne tunne, et teda võetakse kuulda, ning et tal on õigus oma mõtted sobivamal hetkel teistega jagada.


Comments


bottom of page