top of page
  • Andres Kostiv

Strateegiline planeerimine OKR metoodikagaMis on OKR metoodika?

OKR on inglisekeelne akronüüm ning tähistab eesmärke ja võtmetulemusi (Objectives and Key Results). Nime põhjal võiks arvata, et see metoodika koosnebki lihtsalt nendest kahest asjast, ent tegelikult sisaldab OKR kolme komponenti: eesmärgid, võtmetulemused ja tegevused.


  • Eesmärk defineerib sihtkoha, kuhu soovitakse jõuda.

  • Võtmetulemused aitavad mõõta edusamme eesmärgi suunas.

  • Tegevused on kõik need toimingud, mida tehakse eesmärgi ja võtmetulemuste saavutamiseks.

Eesmärgid

Eesmärk on selline olukord, mida organisatsioon või tiim soovib saavutada. Maakaardil on eesmärk punkt, kuhu soovite välja jõuda. Head eesmärki iseloomustavadki samad omadused nagu ideaalset reisisihti - tal on konkreetsed koordinaadid ja teda on võimalik kirjeldada. Mis peamine: see kirjeldus suudab kogu reisiseltskonda inspireerida.


Eesmärk peaks kindlasti olema arusaadav kõigile tiimiliikmetele, seetõttu pole hea selle kirjeldamisel kasutada tehnilist kõnepruuki või täpseid mõõdikuid. Näiteks “Meie kliendid on õnnelikumad kui kunagi varem” on päris hea ja ambitsioonikas eesmärk!


Võtmetulemused

Iga rännak koosneb mitmetest lühematest etappidest. Võtmetulemused on justkui vahelaagrid teekonnal eesmärgi suunas. Lõplikult kohale jõudmiseks on vaja saavutada kõik tulemused!


Eelmises lõigus rääkisime, et eesmärk võiks olla pigem kvalitatiivne ja veidi üldisemalt ja inspireerivalt sõnastatud. Võtmetulemustel on seevastu juba konkreetsed parameetrid, mis täpsustavad eesmärki ning aitavad vältida selle vääritimõistmist.


Võtmetulemused aitavad meil mõõta edusamme eesmärgile lähenemisel ning selle saavutamisel. Seepärast peab võtmetulemus alati sisaldama konkreetset mõõdikut koos alg- ja sihtväärtusega. Kui eesmärgiks on olla oma valdkonna parim tööandja, siis võib võtmetulemusteks arvestada näiteks ettevõtte paiknemist värbamisportaalide edetabelites või kandidaatide arvu vaba töökoha kohta.


Tegevused

Iga vahelaagrini jõudmiseks on vaja teha erinevaid tegevusi. Need on kõik need vajalikud projektid ja ülesanded, mis meid eesmärgile lähemale viivad. Näiteks uue töötaja palkamine või uue veebikujunduse tellimine võivad olla suur samm võtmetulemuste saavutamise poole.


Tihtipeale kiputakse tegevusi hoopis võtmetulemuste pähe kirja panema. Ent viiskümmend tehtud müügikõnet ei ole iseenesest mingi saavutus, see on lihtsalt üks tubli tegevus. Kümme uut kliendilepingut oleks aga sellest tegevusest sündinud reaalne tulem ning sobiks hästi võtmetulemuseks!


Miks OKR metoodika on parem kui lihtsad eesmärgid?

On üks väga lihtne ja oluline põhjus, miks OKR metoodika töötab paremini kui niisama konkreetsete eesmärkide seadmine. OKR on nimelt parim viis päriselt oluliste eesmärkide sõnastamiseks.


Kui võtta sama näide, kus ettevõte soovib saada valdkonna parimaks tööandjaks, siis võiks tõepoolest seada eesmärkideks jõuda mõne värbamisportaali TOP10 nimekirja, või saada mitusada kandidaati igale avatud töökohale. Ent neid eesmärke lihtsalt ülesannete nimekirjana võttes on lihtne kaotada algne fookus: päriselt oluline on siin olla parim tööandja, mitte lihtsalt õhutada tööturul ettevõttesse kandideerimist. OKR metoodika abil hoiame päriselt olulised asjad tähelepanu keskmes, ja väldime sihitut tegevuste tegemist.


OKR juurutamine

OKR metoodika on tõeline võluvitsake tiimide koostöö lihtsustamisel. Selle abil on lihtne seada piisavalt ambitsioonikad eesmärgid, jälgida oma edusamme ja tõepoolest saavutada soovitud tulemused. Kõige esimene OKR-ide planeerimise sessioon nõuab kindlasti pisut harjumist ja eeltööd, ent peagi on kõigil raske isegi ette kujutada vanaviisi töötamist.

Uue metoodika juurutamine on muidugi pikaajaline töö. Kui esmased eesmärgid ja võtmetulemused on määratletud ning tiim on endale koostanud tegevuskava nende saavutamiseks, tuleb edusamme jälgida ning vajadusel teha muudatusi, korrektuure ja parandusi. Ning seejärel leida taas uued eesmärgid! OKR-ide jälgimiseks on mitmeid spetsialiseerunud tarkvaralahendusi nagu ClickUp, Asana, Lattice, Jira, Monday, etc - ent ka kontori valge tahvel võib olla mõne ettevõtte jaoks parim lahendus.

Kuidas alustada OKR planeerimisega

Üks suurepärane viis OKR metoodika kasutuselevõtmiseks on strateegiasprint. See tõestatud töötoaformaat aitab tiimil paari päevaga paika panna esimesed eesmärgid koos võtmetulemuste ja tegevustega. Sedamoodi ühiselt paika pandud eesmärke saavutatakse palju tõenäolisemalt, kui juhtkonnalt tulevaid ettekirjutusi!


Futuristi agentuur on töötubade läbiviimise ekspert ning aitab meeleldi erineva suurusega ettevõtetel läbi viia OKR-metoodikale orienteeritud strateegiasprinte. Juhendatud protsessi käigus saavad tiimiliikmed ühiselt disainida eesmärkide ja võtmetulemustega tegutsemisstrateegia ning panna paika selle saavutamiseks vajalikud konkreetsed tegevused. Strateegiasprindilt lahkudes on tiimil ka valmidus ja sobivad tööriistad edasiste OKR-sessioonide korraldamiseks ettevõtte siseselt.


Comments


bottom of page