• Andres Kostiv

Virtuaalse Google disainisprindi ettevalmistamineKui toote või teenuse arendamiseks on plaanis ette võtta disainisprint, tuleb kindlasti arvestada, et sprindi õnnestumise juures mängib olulist rolli põhjalik eeltöö. Eriti oluline on see virtuaalse disainisprindi puhul, kus vähese ettevalmistuse tõttu võib eesmärgi saavutamine osutuda pea võimatuks.


Juba üle aasta pakub Futurist klassikalise Google disainisprindi kõrval võimalust viia nelja päeva pikkune sprint läbi virtuaalsel kujul. Kliendile võib selline lahendus mõnel juhul isegi rohkem meeldida, sest meeskond võib viibida kasvõi erinevates riikides ning sprindi päeval saab tegeleda ka muude tööasjadega.


Kui tavaline disainisprint on koos pausidega tööpäeva pikkune, siis virtuaalne disainisprint algab hommikul kell 9 ja lõppeb umbes kella 14 paiku. Päevi on lühendatud eelkõige seetõttu, et inimestel tekib ekraani-, mikrofoni- ja kõrvaklappide väsimus. Nii on tööaega vähem, seega tuleb eelnevalt väga täpselt läbi mõelda, mida üldse on võimalik saavutada ja võimalusel proovida minuti kaupa oma tegevused läbi mõelda.


Kuidas alustada?


Näiteks esimese sammuna tuleks kindlasti enne virtuaalse disainisprindi toimumist kaardistada tellija ja toote või teenuse omaniku ärivajadused, mida tahetakse saavutada ning millised on võimalused sprindil loodu ellu viia. Oluline on märkida, et disainisprint ei saa toimuda selle inimeseta, kes teeb ettevõttes otsuseid ja kellel on selge ülevaade eelarvest, sest sprindi väljund on mõeldud siiski programmeerimiseks, mille jaoks on vaja raha.


Järgmiseks tuleks aegsalt enne esimest sprindipäeva vaadata üle mitmed tarkvaralised ja tehnilised küsimused. Näiteks teha selgeks, millist videokõne keskkonda kasutada ja kas kogu meeskond saab selle kasutamisega hakkama. Lisaks viia läbi testkõne, kus osalevad kõik ja mille käigus kontrollitakse üle, kas kõik mikrofonid, kaamerad ja ekraani jagamine töötab. Sellisel viisil on võimalik juba eelnevalt ka üksteisega tuttavaks saada. Eriti hea on, kui sprindi läbiviija saab kõikide osalejatega ka individuaalselt ühe testkõne teha, et seeläbi inimesi veelgi paremini tundma õppida ning kõik tehnilised küsimused vajadusel personaalselt läbi arutada.


Video- ja helidetailide kõrval on oluline aegsasti paika panna, millist virtuaalse ühistöö lahendust kasutama hakatakse. Kas ettevõte on kokku puutunud varasemalt Miroga või pigem eelistataks Google Docsi või hoopis midagi kolmandat?


Eeltöö on tähtis.


Administratiivse poole pealt tuleks eeltööna juba mitu nädalat (kui mitte varem) enne sprindi toimumist saata välja kalendrikutsed ja eelbroneerida osalejad. Samuti soovitame kutsuda sprindile assisteerivasse rolli abidisainereid või kedagi, kes on lähenemisega varem ka kokku puutunud.


Ettevalmistuste hulka kuulub seegi, et osalejad oleksid endale juba aegsasti hankinud sellised mikrofonid, millega on neil endal mugav ja mille heli oleks kvaliteetne. Samuti peab korraga saama kasutada kahte ekraani: töö- ja videoala jaoks. Kui sellist võimalust endal ei ole, siis Futurist pakub sprindil osalejatele soovi korral HDMI monitore ka rendiks.


Ja eelviimase punktina tooksime veel välja, et osalejad peaksid enne sprindi toimumist mõtlema ka sellele, et töökoht oleks piisavalt mugav. Näiteks põlve peal või klaverinurgal ei saa sprinti teha. Samamoodi tuleks vaadata, et aknast tulev valgus ei tekitaks näole varje, sest teisi osalejaid võib see päeva jooksul häirima hakata.


Ja kui kõik ettevalmistused on tehtud, siis kindlasti ärge unustage, et virtuaalset disainisprinti ei saa teha ilma sujuva internetiühenduseta!


Kuula lisaks ka "Kasvuminutid" podcasti kus räägitakse lähemalt kuidas virtuaalset Google Disainisprinti ettevalmistada klikkides siia lingile.


Kasvuminutid podcast on lisaks kuulatav ka Spotify, Apple, Google podcast rakendustes ja Youtubes: