top of page
  • Andres Kostiv

Tootearenduse disainisprint - kellele ja kuidas


Design sprint team working as group


Aasta algus on hea aeg, panna paika uue aasta plaanid ja tootearenduse arenduskavad. Ühtlasi on see sobiv aeg, et mõelda, kas tavapärase tootearendusprotsessi kõrval oleks soov katsetada ka mõnda efektiivsemalt tootearenduse metoodikat - näiteks disainisprinti.

Disainisprindi võlu peitub selle kiiruses ja efektiivsuses, võimaldades leida oma toote- või teenusearenduse väljakutsele käegakatsutav lahendus kõigest nelja päevaga. Kiiruse tagab intensiivne metoodika, kuhu on kaasatud erinevad toote- või teenusearenduse osas kriitilised osalised üle ettevõtte. Nelja päeva jooksul valmib lõppkasutaja peal testitud ja valideeritud realistlik prototüüp, mis on valmis koheselt programmeerimiseks. Võrreldes tavapärase tootearenduse protsessiga, mis võib venida nädalate ja kuude pikkuseks, säästab disainisprint meeletult aega ja kokkuvõttes ka raha.


Disainisprint ei pruugi aga olla sobiv lahendus päris kõigile tootearenduse väljakutsete lahendamiseks. Seega jagan mõtteid ja paar põhiküsimust, mida ma tavaliselt ettevõtetega olen läbi arutanud, et mõista, kas disainisprint on hetkel nende väljakutsetele parim lahendus.


1. Kas ettevõttel on kindel probleem, millele püütakse lahendust leida?

Disainisprint sobib hästi juhtudel, kui ettevõttel on selge arusaam suuremast konkreetsest probleemist, mida soovitakse lahendada. Kui tegu on liiga üldise probleemiga, näiteks on kliendirahulolu langenud või ei ole ettevõtte sees ühtset arusaama probleemi olemusest - kas kliendirahulolu languse taga võiks olla e-kanalite või klienditeeninduse madal tase. Siis tasuks esmalt panustada algse probleemi paremale kaardistamisele. Selleks saab kasutada erinevaid teenusedisaini metoodikaid, näiteks klienditeekonna või välkotsuse töötuba. Näiteks enne EAS e-Estonia Briefing centre disainisprinti toimus poolepäevane klienditeekonna töötuba, kuhu olid kaasatud ka lõppkliendid ning mille käigus tuvastati üsna selgelt teenuse osutamise probleem, mida mindi mõned kuud hiljem juba Google disainisprindiga lahendama.


Different mobile app views
Disainisprindi tulemiks on realistlik prototüüp, mis on sisendiks programmeerimisele

2. Kas probleem on piisavalt keerukas ja sellele ei tundu olevat ilmselget lahendust?

Disainisprint sobib hästi olukordades, kui probleem on selge ja piisavalt keerukas, aga sellele, ei ole veel selget ühtset lahendust tekkinud. Või on võimalikke lahendusi mitmeid ja ei ole ühtset arusaama, milline neist võiks olla parim. Kui ettevõttel on aga endal juba selge nägemus, millist uut arendust, veebilehte või aplikatsiooni soovitakse arendada, siis sageli piisab ka kasutajakogemuse (UI/UX) disaini toest, prototüüpimisest ning lõppkasutajate testimisest ja ei pea täismahus disainisprinti tegema. Samas võib vahel olla ettevõttel küll olemas lahendus, nagu näiteks hiljuti Maksu- ja Tolliametil oli olemas UI/UX disaini idee Bolt-Wolt taoliste tööampsude tegijatele jooksva tulumaksu tagastamise kontseptsioonile, kuid neil oli selge ambitsioon protsessi kaks korda lihtsustada ning seega otsustati, mitme kuu pikkuse UI/UX protsessi abil lahenduse kontseptsioon disainida 4 päevaga ning testida seda ka kohe lõppkasutajate peal.


3. Kas probleemi lahendamiseks on vaja kaasata erinevaid meeskondi?

Disainisprint sobib hästi keerukamateks arendusteks, kus on vaja kaasata osalisi erinevatest meeskondadest. Ehk tegu ei ole, mitte ühe üksuse, vaid kogu ettevõtet hõlmava probleemi ja arendusega. Minu kogemusest on kõige sagedamini kaasatud toote, müügi, klienditeeninduse, turunduse, programmeerimise ja juhtkonna liikmed. Näiteks ühel viimasel Entigo disainisprindil olid meeskonnas lisaks tootejuhile ka mitmed süsteemiarhitektid ja ka müügiinimesed.


Kui tegu on ainult ühte tiimi puudutava probleemiga, siis saab sellele sageli leida lahenduse kiiremini ka mõnda teist disainimõtlemise metoodikat kasutades. Näiteks oli mul hiljuti üks avaliku sektori klient, kes vajas efektiivsuse parendamiseks uut klienditeeninduse siseprotsesside süsteemi. Paari ajurünnaku ja töötoa järel selgus, et probleem oli hoopis puuduvas klienditeeninduse baaskoolituses ning seega uue infosüsteemi ja disainisprindi asemel arendati paari nädalaga korralikud sisekoolituse materjalid ning otsustustabelid spetsialistidele ja viidi ellu koolitused nii olemasolevate kui ka uutele töötajatele.


Teble with design sprint daily agenda
Disainisprindi nädala saab teha nii neli päeva jutti kui ka kahe päeva kaupa erinevatel nädalatel

4. Kas probleem on nii suur, et see väärib meeskonnalt neli päeva tööd?

Võtta oma meeskonna erinevad liikmed neljaks päevaks tavatööst eemale nõuab suurt panust kõigilt osaliselt. Seega peab disainisprindi lõpptulemus seda väärt olema ehk probleemi lahendusel piisavalt suur mõju ettevõtte käekäigule. Mõne üksiku veebilehe uue vaate arenduseks ei ole disainisprint ehk vajalik, aga oma uue e-poe, uue digiteenuse või iseteeninduse arenduseks, mis eeldatavasti kasvatab oluliselt müügikäivet, tasuks panustada küll. Disainisprindi vähem kui nelja päevaga on keeruline läbi viia, küll aga saab nelja järjestikust päeva saab vajadusel paindlikumalt jagada. Näiteks Kaubamaja Grupiga oli meil hiljuti nende uue digiteenuse Google disainisprint, kus nelja järjestiku päeva asemel toimusid kaks esimest päeva neljapäeval-reedel ja kaks viimast päeva teisipäeval-kolmapäeval.


5. Kas ettevõte on valmis päriselt uut lähenemist katsetama?

Disainisprint võib tunduda paljudele uue laheda võimalusena, aga selleks, et see päriselt ka toimiks, peab olema avatud ja valmis ka teistmoodi tegutsema ja oma probleemidele innovaatiliselt lähenema. Ütlen ausalt, et nii mõnigi ettevõte kellega olen koostööd teinud on disainisprindi metoodika osas olnud alguses omajagu skeptiline - kas päriselt peab kõik neli päeva läbi tegema. Või kas on vaja nii mitmeid erinevaid üksusi ja inimesi kaasata. Aga siis ma tulen alati tagasi algse küsimuse juurde, et kas täna on tunne, et kõik, mis oleme siiani proovinud pole tulemuseni viinud, ehk kas on ikkagi olemas selge vajadus katsetada uudset lähenemist. Aga üldiselt, saavad algsed kõhklused kõik ületatud, kui usaldada metoodikat. Hiljuti viisin läbi disainisprinti Haigekassale loodava e-Kiirabi iPad meedikute rakenduse loomiseks, kus arstid alguses disainitöötoa vajalikkuse osas samuti omajagu skeptilised olid. Kui selgitasime neile, et usaldage meid kasutajakogemuse disainis nii nagu usaldame teid inimeste ravimises, siis jõudsime ühiselt eduka kontseptsiooni loomiseni, mis sai testitud meedikute peal üle Eesti.


Kui mõtled oma tänastele tootearenduse väljakutsetele ja vastasid ülaltoodud viiele küsimusele suuremas osas jaatavalt, siis soovitan tootetiimil disainisprindi kasutamisele mõelda.


View of application in tablet
Disainisprindiga luuakse ka missioonikriitilisi prototüüpe, nagu näiteks Kiirabi meedikute iPad rakendus

Mis väärtust disainisprint veel loob?

Lisaks käegakatsutavale prototüübile, mille osas klientidelt koheselt tagasisidet saab, on mitmed ettevõtted toonud välja ka meeskonnatöö ja selgema fookuse loomise. Nii mõnigi ettevõte, kellega olen koos töötanud, on meeskonnaliikmetel esimesel päeval keeruline probleemi olemuses kokkuleppele jõuda. Kuid neljanda päeva lõpuks on jõutud ühise kõiki osapooli rahuldava tulemuseni, kus kõigi sisend on arvesse võetud. Ning mida sageli on rõhutatud - tiimi fookus on paremini paika saanud.

Kui sinu ettevõte on mõtlemas disainisprindi kasutamisele, aga sa pole veel päris kindel, kas see võiks just täna parim metoodika olla, siis võta julgelt ühendust ja arutame koos, mis oleks parim lahendus.
Comments


bottom of page