top of page
  • Andres Kostiv

Disainisprindiga missioonikriitiline teenusedisain politsei ja kiirabi jaoksEesti e-edulugu on viimasel ajal saanud omajagu kriitikat, nii mõnigi on arvamusel, et meie IT tiiger on liiga suureks ja laisaks muutunud ning kaotanud oma kunagise jõu ja kiiruse. Sageli võib jääda mulje, et kui suuri maailmamuutvaid arendusi näha ei ole, siis justkui midagi ei toimugi.


Tehes aga ise tihedat koostööd erinevate riigiteenuste arendajatega, julgeme aga Futuristis Google disainisprintide läbiviijatena väita vastupidist. Eesti riigiasutused kasutavad oma teenuste kiireks arenduseks uuenduslikke arendusmetoodikaid, seda sarnaselt maailma juhtivatele tehnoloogiaettevõtetele. Järgnevalt räägime lähemalt ühest sellisest metoodikast ehk Google disainisprindist ning kuidas SMIT (Politsei) ja Haigekassa (Kiirabi) on selle abil oma teenuseid ja teenuste kasutusmugavust kiirelt parendanud.


Google’i disainisprint on probleemilahenduse tööriist, mida tehnoloogiaettevõtted on juba aastaid edukalt kasutanud oma toote ja teenusearenduse protsessi kiirendamiseks. Disainisprindi põhirõhk, nagu nimi viitab, on kiirusel. See võimaldab muidu kuude ja sageli aastatepikkuseks venivaid arendusprojekte testida vaid nelja päevaga. Nelja päeva jooksul saab teenusearendaja luua oma ideest realistliku kontseptsiooni, mis sobib koheselt ka eelanalüüsiks programmeerijale või ka minimaalse töötava toote ehk MVP programmeerimiseks. Nii on võimalik oma kontseptsiooni koheselt testida ka lõppkasutajate peal, enne kui see edasisse arendusse läheb, ja hoida kokku kuudepikkust tööaega.


Kui algselt oli Google’i disainisprint kasutusel peaasjalikult tehnoloogiaettevõtetes ja kiiresti kasvavates iduettevõtetes, siis üha rohkem on disainisprinti hakanud edukalt rakendama ka riigiasutused. Futuristi viimase paari aasta jooksul läbiviidud pea kolmekümnest disainisprindist iga kolmas on seotud just riigiteenuste parendamisega. Järgnevalt toomegi välja kaks missioonikriitilise teenuse disainisprinti, mille viis läbi Futurist.


SMIT ja Politsei - Uurijate ja menetlejate uus töölaud


SMIT ja Politsei Järgmise põlvkonna uurijate ja menetlejate prototüüp, mida testiti lõppkasutajate peal.
SMIT ja Politsei Järgmise põlvkonna uurijate ja menetlejate prototüüp, mida testiti lõppkasutajate peal.

Politseiuurijad ja -menetlejad kasutavad igapäevatöös info kogumiseks mitmeid infosüsteeme. Politseil ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusel (SMIT) tekkis koos meeskonnaga soov järgmise põlvkonna uurijate ja menetlejate uue töölaua loomiseks, mida oleks mugav kasutada ning mille abil saaks info ühest kohast kätte. Lisaks oli oluline saada kätte vajalik lingikogu ja ülesanded ühele töölauale ning süüvida igasse infokildu - olgu tegu isiku, objekti või seotud kuriteo esemetega. Lisaks oli vaja lahendada probleem, kuidas vältida seda, et erinevatest süsteemidest ei saa piisavalt kvaliteetset infot kätte ning kuidas lahendada olukord, et oluline info oleks õigest süsteemist vastavalt kasutaja profiilile õigesti töölaual kuvatud.


Neljapäevase Google’i disainisprindi jooksul loodi kontseptsioon juhtumi vaatele, mis meenutas “CSI Miami” stiilis uurija futuristlikult sinakat töölauada, kus info tuleb ühte kohta kokku. Hämaras töötamise silmasõbraliku stilistika inspiratsiooniks oli kasutusele võetud SpaceX Crew Dragon kosmoselaeva kasutajaliides.


Disainisprindi teisel päeval hääletati ja joonistati käsitsi mustand loodavale lahendusele, kus oluline oli navigatsiooni lihtsus kohe avalehelt ning et juhtumi vaade annaks vajaliku info, loomaks “võta ja lohista” stiilis menetlusplaani. Kolmandal päeval joonistati realistlik prototüüp ning neljandal päeval testiti seda üle riigi uurijate ja menetlejate peal.


Politsei järgmise põlvkonna menetluse töölaua prototüübi üldine kontseptioon toimis ning pärast testimisi parendati menetlusplaani loogikat koos SMIT'ga. Nelja päeva jooksul Politsei Google’i disainisprindiga loodud kontseptsioon on hetkel on toodangu eelses analüüsis.


Haigekassa ja Kiirabi - iPad tahvelarvutirakendus kiirabiauto meedikutele


Haigekassa ja Kiirabi E-kiirabi rakendus tahvealrvuti prototüüp, mida testiti lõppkasutajate peal.
Haigekassa ja Kiirabi E-kiirabi rakendus prototüüp, mida testiti lõppkasutajate peal.

Kiirabiautode meedikud vajavad võimalikult head infot, et tuvastada kannatanu andmed, selged raviprotseduurid ning haiglasse toimetamise protseduurid. Kiirabi brigaadijuht teeb ettevalmistused enne igat väljasõitu ning hetkel on suuremateks väljakutseteks kiirabikaardi täitmise kasutusmugavus ning et info oleks paremini liigendatud. Lisaks tuli leida põhimõte sellele, et patsiendi kohta ilmuks võimalikult palju infot automaatselt sünkroniseerides Digiloo või Tervise Infosüsteemiga ning et patsiendi tuvastus oleks kiirem ja efektiivsem. Neljapäevase Google’i disainisprindi jooksul loodi kontseptsioon iPad tahvelarvuti rakendusele, mida meedikud väljakutsetel kasutavad.


Google’i disainisprindiga pandi esimesel päeval eesmärgiks, et e-kiirabi rakendus oleks standardiseeritud ja automatiseeritud ning selle täitmiseks ei lähe aega üle 5 minuti, isegi siis, kui tegemist on elustamisjuhuga. Kõige suurem väljakutse oli, et kas meedik saab tagasisidet, kui kaardi edastamisel esines probleeme. Lisaks tekkis küsimus, kuidas saab kindel olla, et kiirabitöötajad võtavad uue e-kiirabi omaks.


Disainisprindi teisel päeval hääletati ja joonistati käsitsi vildikaga mustand loodavale lahendusele. Käsitsi joonistatud mustandil sai tuvastada õiget patsienti ja kanda tema andmed digitaalsele kaardile. Lisaks sai dokumenteerida saadud info põhjal patsiendi vigastused ja nende käsitlus. Kolmandal päeval tehti graafilise disainiga realistlik prototüüp ning neljandal päeval testiti seda üle riigi kiirabi meedikute peal üle videokõne.


Loodud lahendus ning selle loogika oli arusaadav ning sai head tagasiside lõppkasutajatega testimisel. Testijatele meeldis väga kompaktne ning informatiivne info vaade, kus olid nii patsiendi andmed, vajalikud kellaajad kui ka navigeerimisvõimalus. Lisaks said väga positiivset tagasisidet pildistamise funktsiooni lisamine, võimalus kellaaegu kiiresti fikseerida ning 3D kujutisel vigastatud piirkondade märkimine. Haigekassa ja Kiirabi Google’i disainisprindiga nelja päevaga loodud kontseptsioon on hetkel arendamisel.


Kokkuvõtteks disainisprintidest


Sama oluline kui Google disainisprindi tulem, on ka protsess ise - tuua oma tiim neljaks päevaks kokku ja vabastada kõigi kalendrites aeg võib esmapilgul tunduda keeruline, kui mitte võimatu. Kuid edukalt rakendades toimib disainisprint ka omamoodi meeskonna tugevdajana, aidates panna paika fookuse ja ühtse eesmärgi suunas liikumise ning elavdades meeskonnatunnet, mis uute arendusprojekti edukaks käima lükkamiseks on äärmiselt oluline


Nii nagu alguses sai öeldud, siis me Futuristis ei muretseks väga meie IT tiigri tuleviku pärast. Võib-olla ei ole meil täna tõesti nii suuri riigiüleseid nähtavaid arendusi või hüpet, nagu omal ajal oli ID-kaart või elektrooniline tuludeklaratsioon, ning paljud arendused toimuvad tavainimesele nähtamatult kuskil taustal. Samas annab see selget lootust, et ka pidevate ja väiksemate arenduste ümber liigub meie IT tiiger siiski edasi – kui mitte ühe suure hüppega, siis kiiresti sprintides.

留言


bottom of page