top of page
  • Andres Kostiv

Mis on disainisprint?Disainisprint on töötubade formaat, mis aitab lahendada kriitilisi äriküsimusi kollektiivse disaini ja prototüüpide loomise meetodil. Disainisprindi metoodika mõeldi välja Google’is. Praeguseks kasutavad seda kogu maailma ettevõtted, kui neil on vaja lahendada probleeme tõhusalt, loominguliselt ja luua kiirelt oma klientidele paremaid tooteid.


Miks valida disainisprint?

Uuenduslike lahenduste otsingul on lihtne kulutada ohtralt ressurssi sellise idee viimistlemiseks, mis tegelikult ei vasta kellegi ootustele. Disainisprindi eesmärk on aga ideid testida ja tagasisidestada võimalikult varakult ning võimalikult sageli. Nii on kindel, et ollakse õigel teel.


Traditsiooniliste koosolekute ja tööprotsessidega on raske saavutada Google'i taseme innovatsiooni ja tõhusust. Disainisprindi metoodika on loodud spetsiaalselt selleks, et erinevate töörollidega kolleegid erinevatest osakondadest suudaksid ilma pikema sissejuhatuseta alustada koostööd ühise lahenduse leidmisel. Erineva mõtteviisi ja teadmistega tiimiliikmeid kaasates on ka valminud lahendus mitmekülgsem ja sisukam.


Mis on disainisprint?

Disainisprindi formaat näeb ette viite erinevat järjestikust töötuba. Tavaliselt läbitakse kogu protsess intensiivselt ja ühekorraga - nii võtab üks disainisprint aega 4 täispikka tööpäeva.


Scheme of days
Disainisprindi nädal

Esimene töötuba: Väljakutse defineerimine

Disainisprindi algul lepivad osalejad kokku selles, milline on täpselt lahendamist vajav probleem. See sisend võib tulla otse tiimi liikmetelt, ent vajalik võib olla ka eelnev turu-uuring või intervjuud klientidega.


Teine töötuba: lahenduste kogum

Erinevate harjutuste abil analüüsitakse valitud probleemi ning pakutakse välja suur hulk võimalikke lahendusi. Siin on oluline lahenduste kogus, mitte kvaliteet. Just sellise ajurünnaku abil aitab disainisprint tuua esile kõigi tiimiliikmete ideed ning leida innovatiivseid lahendusi, mis on paremad esimesena pähe tulnud standardsetest vastustest.


Kolmas töötuba: parima lahenduse valimine

Loodud mustandite põhjal kitsendatakse lahenduste valikut ühe konkreetse mõtteni. Mustandeid võib kombineerida, või otsustada ühe konkreetse idee kasuks. Parim mõte leitakse hääletades, kaasates nii kõik tiimiliikmed.


Neljas töötuba: prototüübi loomine

Valitud lahendusest luuakse võimalikult funktsionaalne prototüüp. Sõltuvalt probleemipüstitusest võib kasutada väga erinevaid tehnikaid - alates tahvlile visandatud skeemist kuni Figma abil joonistatud realistliku klikitava veebilehe või äpini.


Viies töötuba: prototüübi testimine

Valminud prototüüp antakse proovimiseks sihtgrupi kasutajatele. Need võivad olla toote potensiaalsed ostjad või teenuse tõenäolised kliendid. Kogu sprinditiim kuulab nende tagasisidet ja kommentaare. Seejärel tehakse ühine analüüs ning järeldused, milliseid muudatusi disainitud lahendus vajab.


Disainisprindi põhiprintsiibid

Disainisprint on kiire, tõhus ja koostööpõhine töötuba, mille edu saladuseks on paar päris lihtsat asja:

  • Töötubade harjutused läbitakse ühiselt, ent igaüks omaette. Kuigi kõik tiimiliikmed lahendavad sama probleemi, tehakse päris mõttetöö vaikselt ja keskendunult. See väldib teineteise segamist ning aitab vältida valjuhäälsemate isikute arvamuse suuremat kaalu.

  • Sprindil on praktiline tulemus. Kiirelt valminud eskiis või robustne toode aitab paljudele probleemidele palju kiiremini mõistliku lahenduse leida kui lõputu teoreetiline arutelu. Visuaalne prototüüp aitab tiimiliikmetel ideid lihtsamini omavahel kommunikeerida, ka klientidelt saadav tagasiside on käegakatsutava toote puhul otsekohene ja konkreetne.

  • Disainisprindi käigus kaob hirm eksimise ees. Intensiivsed ajurünnakud lubavad lauale tuua loovaid ja piirekompavaid ideid. Korduvate disainitsüklite meetod lubab varakult vigadest õppida, kulutamata palju aega lahendusele mis ei tööta.

Kuidas tutvustada disainisprinti oma tiimile

Disainisprint on paindlik formaat, mida saab mugandada tiimile kõige olulisema küsimuse järgi. Ent ei tohiks eeldada, et iga töötaja teab, mis on disainisprint. Töötuba tulekski presenteerida sõltuvalt sellest, kas oluline on uue projektiga pihta hakata või käimasolevas projektis probleeme lahendada.


Kui ettevõttes on eelnevalt edukaid disainisprinte juba läbi viidud, võiks nende dokumentatsiooni jagada ka teiste töötajatega. Põgus ettekanne või blogipostitus võib motiveerida ka teistes osakondades töötavaid kolleege uut koostöömeetodit proovima.


Esimene sprint võikski olla mõni väiksem projekt, mida on lihtne teostada. Edukas kogemus aitab luua ettevõttesisest enesekindlust ning veenda edaspidi tiimiliikmeid oma probleeme disainisprindi abil lahendama.


Esimest korda uue koostööformaadi tutvustamiseks tuleks leida õige hetk ja projekt. Kindlasti ei ole parim aeg seda teha tähtaegadest survestatud tiimiga, kes on stressis iga lisanduva ajakulu pärast. Osalejad peaksid olema põnevil ja motiveeritud uut asja proovima


Sprindi tihti ja erinevate osalejatega

Kogemus tuleb ajaga: iga töötoaga muutub tiim üha vilunumaks sprintijaks. Esimeste sprintide jaoks võib aga olla mõistlik koostööd teha kogenud moderaatoriga.


Futuristil on aastatepikkune kogemus disainisprintide läbiviimisel erineva suurusega ettevõtetes. Uuri meie standardse disainisprindi kohta ja loe kliendilugusid: ettevõtted on selle meetodi abil toonud üleöö turule uusi tooteid ja mitmekordistanud oma käibe mõne lihtsalt sprinditava disainimuudatuse abil.


Comments


bottom of page