top of page
 • Andres Kostiv

Strateegiasprint - mis, kuidas ja kellele?


People discussing strategy behind table

Mis on strateegiasprint?

Strateegiasprint on juhendatud töötubade sari. Selle käigus disainivad ettevõtte juhid tulemusele orienteeritud tegutsemisstrateegia, mis viiks konkurentsieeliste ning parema turupositsioonini.


Selle töötoaformaadi eesmärk on ühtlustada juhtide arusaamad ettevõtte ärieesmärkidest, teel asuvatest takistustest, ning luua nende ületamiseks konkreetne tegevusplaan.


Strateegiasprint vastab sinu äri jaoks olulistele küsimustele:

 • Kellele on ettevõtte tooted ja teenused vajalikud?

 • Millised on hetkevõimalused unikaalse väärtuse pakkumiseks ja konkurentidest eristumiseks?

 • Kuidas ettevõtte tooted ja teenused sobituvad majanduskeskkonna suurde pilti?

 • Kuidas nutikalt uute toodete ja teenustega turule tulla?

 • Kuidas kaasata tiimiliikmed muutuste juhtimise protsessi?


Mida strateegiasprindiga saavutatakse?

Strateegiasprindi käigus avastab ettevõtte juhtkond teel asetsevad takistused ja sünteesib praktilisi lahendusi nende ületamiseks. Erinevalt mitmetest teistest strateegilise nõustamise formaatidest tehakse strateegiasprindil häguse 'udupunumise' asemel selgeid ja sihipäraseid tegevusi.


Strateegiasprindi jooksul luuakse ettevõttele mitu sisukat visioonidokumenti:

 • Selge väärtuspakkumine: mis teeb minu ettevõtte eriliseks?

 • Äri hetketugevuste ja takistuste analüüs

 • Selged suunised tegutsemiseks

 • Detailne tegevusplaan koos ajakavaga

Strateegiasprinti saab kasutada väga erinevate olukordade lahendamiseks:

 • juhtkondade visiooni ühtlustamiseks

 • uute turgude tuvastamiseks

 • uute äriideede loomiseks

 • väärtuspakkumiste analüüsiks

 • tootearenduse katsetuste planeerimiseks


Strateegiasprindi struktuur

Traditsiooniline strateegiasprint koosneb neljast töötoast. Need võib läbi viia samal päeval, ent keerukamate äriprobleemide puhul on tavaline pühendada igale osale täiesti eraldi päev. Nii saavad tiimiliikmed töötubade vahel rahulikult mõtteid seedida ning iga teemat alustada värske ja puhanud meelega.


Esimene töötuba: ettevõtte eesmärgi kaardistamine

Strateegiasprindi alustuseks sõnastatakse ettevõtte jaoks praktiline ja suur eesmärk, mis kehtiks nii täna, homme kui ka paari aasta pärast. Iga strateegiast huvituva ettevõtte eesmärk on kindlasti sisukam kui “kasumi teenimine” ning suhestub otseselt kliendi jaoks loodava väärtusega.


Kui tiimiliikmed on koostöös valinud sobivaima eesmärgi sõnastuse, pannakse sellest lähtuvalt kirja ka täpsustavad ja realistlikud tegutsemissuunised. Mis peab järgmise kahe aasta jooksul juhtuma, et eesmärgini jõuaksime? Kas meil on teekonna valimisel eelistusi või välistusi? Millised tingimused peavad olema täidetud, et tunneksime end olevat pärale jõudnud?


Kirja pandud suuniste vahel hääletatakse ja valitakse kolm, millega edasi minna.


Teine töötuba: takistused

Edukat strateegiat illustreerib võime tuvastada ja ületada õigeid takistusi. Strateegiasprindi jooksul analüüsitakse takistusi soovmõtlemise formaadis.


Kas me saaksime

 • teha teisiti, kui meie sektoris tavaliselt tehakse?

 • lõpetada konkreetsete asjade kehvasti tegemise?

 • teha asju kiiremini?

 • hankida paremad vahendid tegutsemiseks?

 • jne


Tiimi poolt kirja pandud võimalike takistuste vahel hääletatakse ja valitakse viis, mille kõrvaldamist ettevõtte jaoks hetkel oluliseks peetakse.


Pikemate sprintide käigus ammutatakse inspiratsiooni ka tuntud edulugudest. Milliseid takistusi on ületanud teised sarnased ettevõtted? Kas mõni nende lahenduskäikudest on olnud eriti huvitav ja originaalne?


Kolmas töötuba: ideede ajurünnak

Ideede genereerimise päeval luuakse ja analüüsitakse mitmeid põhjalikke ideid, kuidas saavutada ettevõtte eesmärk nii, et vajalikud tegevussuunised ja ettevõttele olulised takistused saaksid arvesse võetud.


Kirja pandud lahenduste vahel hääletatakse ja valitakse kolm ideed, mida reaalselt proovida otsustatakse.


Neljas töötuba: Tegevusplaan

Valitud lahendustele luuakse tegevusplaan koos nende elluviimise konkreetse ajakavaga. Et hea mõte ei jääks paberile toppama, määratakse kõigile verstapostidele ja tähtaegadele nende eest vastutavad isikud. Sageli lepitakse kokku ka järgmine strateegiatöötuba, et analüüsida elluviidud ideede teostust ning mõju.


Futuristi strateegiasprindid

Futuristil on pikk kogemus erinevate sprindiformaatide läbiviimisega. Oleme aidanud mitmeid erinevaid Eesti teenusepakkujaid, kes tegutsevad kaubanduse, tootmise, telekommunikatsiooni ning IT valdkondades. Spetsiaalse personaalse sisuga töötubade ning strateegiasprintide modereerimise teenusesertifikaadi omandasime 2022. aastal.


Kui soovid oma ettevõttega selges suunas edasi liikuda, võta meiega ühendust ja küsi strateegiasprindi pakkumist!


Comments


bottom of page