top of page
  • Andres Kostiv

Strateegiapäev - kas teha ise või kutsuda moderaator?


Grupp inimesi arutavad strateegiapäeval ruumis

Mis on strateegiapäev?


Strateegiapäev on fokuseeritud töötuba, mille käigus ettevõte keskendub oma olemasoleva strateegia arutamisele või uute strateegiate väljatöötamisele. Mõeldakse oma eesmärkide üle ning koostatakse nende saavutamiseks vajalikud plaanid.


Strateegiapäeval osalevad tavaliselt ettevõtte juhtkonna liikmed. Sõltuvalt teemakäsitlusest võidakse kaasata ka teisi olulisi töötajaid ning väliseid konsultante või eksperte.


Sõltuvalt töötoa mahust ja keerukusest on vahel mõistlik kaasata strateegiapäeva läbiviimisel professionaalne moderaator.Millal on mõistlik kutsuda strateegiapäevale moderaator?


Lihtne töötuba on tavaliselt väikese mahuga ja argine ning arutlusele tulevad küsimused on praktilised. Sellel osalevad ühe osakonna töötajad, kes on harjunud igapäevaselt koostööd tegema. Taoliste töötubade puhul on etem valida protsessi moderaator enda töötajate seast. Siin on peamine rõhk igapäevastel teemadel ning on hea, kui arutelu juht tunneb kõne alla tulevaid küsimusi läbi ja lõhki.


Välisest moderaatorist võib aga kasu olla korraldades laiahaardelist töötuba, mis hõlmab mitmeid osakondi ning keerulisemaid probleeme nagu näiteks inimesteveheline koostöö. Suuremahulisemad küsimused vajavad rohkem aega ning pikema töötoa planeerimisel muutuvad moderaatori erioskused kriitiliselt vajalikuks.


Kui mitmepäevane koostöö ei ole professionaalselt planeeritud, kuluvad kasutult töötajate aeg ning ettevõte ressursid.Moderaatori ülesanded strateegiapäeval?


Strateegiapäeva moderaatori töö on valida teemaga sobivad vahendid ja formaadid. Ta toetab osalejaid valitud vahenditega eesmärgini jõudmisel. Tõhus moderaator kasutab efektiivselt nii osalejate aega kui oskuseid ning tagab, et osalejate ajuressurss on kõigis etappides maksimaalselt kaasatud.


Välise moderaatori peale võiks mõelda ka sellisel juhul, kui lihtne osakonnasisene töötuba on pikema kestusega. Mitmepäevase töötoa läbiviimisel on hea, kui töötoa juhil on suur võtetepagas, mida saab kiirelt rakendada vastavalt töö käigus tekkivatele väljakutsetele.


Moderaatori valimisel võta arvesse tema tööstiili ja tegevusvaldkonda - mõni moderaator keskendub vaba vestluse juhtimisele, teine toob kaasa praktiliste harjutuste võttestiku.Strateegiasprint kui moderaatori tööriist


Futuristi meeskond pakub strateegiapäevade läbiviimiseks strateegiasprindi ettevalmistusega moderaatoreid. Sarnaselt disainisprindi formaadile pakub strateegiasprint praktilisi ajurünnaku harjutusi, mis suunavad võtmeisikud optimaalse ajakuluga parimaid lahendusi disainima.


Strateegiapäevale sobib sprinditehnika suurepäraselt. Seda formaati saab kohandada erineva pikkusega strateegilisteks analüüsideks: tiim suunatakse lühikese aja jooksul koostama praktilist kohe rakendatavat tegevuskava. Eriti hästi sobib sprint konkreetsete küsimuste lahendamiseks, näiteks kui ettevõttel on vaja muuta oma väärtuspakkumist või tööprotsesse.


Näiteks Nobel Digital - soovisid olemasolevale digiteenusele muutunud ärikeskkonna tõttu teha kohandusi. Uue tootestrateegia paikapanemiseks korraldasime kuuetunnise strateegiasprindi, mille tulemusena sündis teenuse skoobi ja fookuse kokkulepe koos ajakavaga - tekkis roadmap.


Kas otsid enda ettevõtte strateegiapäevale sisukat moderaatorit? Uuri Futuristi strateegiasprindi kohta lähemalt või küsi enda strateegiapäeva jaoks hinnapakkumist .


Comments


bottom of page