top of page
  • Tiina Hiller

Kuidas võimendada grupitarkust oma tiimis?
Me elame ajastul, kus töökeskkonnad muutuvad üha dünaamilisemaks ja nõudlikumaks. Konkurentsis püsimise ja eesmärkide saavutamise nimel peavad juhid ja meeskonnad olema valmis üha kiiremini kohanema ja pidevalt uudseid lahendusi arendama. Üks võtmetegur, mis aitab seda saavutada on grupitarkus — ehk grupi kollektiivne võime jõuda paremate tulemusteni kui üksikisikud seda suudaksid.  


Minu kogemus erinevate töötubade läbiviijana ning aastatepikkune töö tiimijuhi ja personalijuhina on näidanud mulle grupitarkuse jõudu praktikas. Olen näinud, kuidas hästi kaasatud meeskonnad ületavad keerukaid väljakutseid ja jõuavad lahendusteni, mis individuaalselt oleksid olnud võimatud. See on mind veennud, et õigesti rakendatuna võib grupitarkus maksimeerida meeskonna potentsiaali ja viia paremate tulemusteni.   


Grupitarkus võib muuta head meeskonnad suurepäraseks 

Kuigi ettevõtted näevad täna tohutut vaeva, et värvata parimaid talente, ei osata sageli ära kasutada oma tiimi ja grupi olemasolevat tarkust. Google'i kuulus "Project Aristotle" uuring tõi välja, et kõige edukamad tiimid ei ole mitte need, kus töötavad parimad talendid, vaid need, kus valitseb psühholoogiline turvatunne, selgus eesmärkides ja igal töötajal oli võrde võimalus aruteludesse panustada. 

Ma usun siiralt, et igal grupil on oma kollektiivne tarkus olemas, kuid see võib jääda vahel jääda varju. Peidetud grupitarkuse väljatoomine nõuab juhtidelt teadlikkust ja oskust luua avatud ja toetav õhkkond ning valida sobivad arutelu metoodikad, mis kaasavad võrdselt kõiki tiimiliikmeid. 

Kuidas aidata tiimil oma grupitarkust parimal viisil ära kasutada?  

Põhjuseid, miks tiimid ei suuda oma ühist tarkust parimal moel rakendada on väga erinevad. Kuid minu kogemusel on kõige olulisemad küsimused, millele juht võiks mõelda järgmised. 

1. Kas tiim tunneb end piisavalt turvaliselt, et avatult mõtteid jagada?   Tiimijuhil on oluline roll aidata luua keskkond, kus kõik liikmed tunneksid, et neid toetatakse sõltumata nende ideede iseloomust. Kui juht on harjunud omama kõiki vastuseid, siis võib see takistada avatud dialoogi teket. Turvatunne tekib siis, kui ma julgen eksida ja jagada mistahes mõtteid, ka neid, mis kohe tulemuseni ei vii. Juht saab olla siin eeskujuks näidates, et iga arvamus loeb.    2. Kas kõigil on ühine arusaam arutelu eesmärgist ja tulemustest?   Grupi liikmed tulevad aruteludega tõenäolisemalt kaasa ja on motiveeritud osalema kui neil on selge arusaam, miks arutelu toimub, mida neilt oodatakse ja kuidas tulemusi hiljem kasutatakse. Seega veendu alati, et eesmärgid, ootused ja tulemused oleksid kõigile selgelt kommunikeeritud.  

3. Millised on grupi varasemad kogemused arutelude või töötubadega?   Üks põhjus, miks grupp vahel ei avane on ka varasemad negatiivsed kogemused, mis on näidanud, et aruteludest või töötubadest ei ole kasu ja midagi sellest ei muutu. Teadvustades juhina tiimi varasemaid kogemusi ja töötades selle nimel, et arutelud viivad ka selgete tulemuste ja muutusteni, saab luua uusi positiivseid kogemusi.   

 

4. Millised arutelutehnikad valida kõigi liikmete kaasamiseks?  

Oluline on kavandada arutelud ja töötoad selliselt, et kõik liikmed saaksid kaasatud ja üksikute grupiliikmete arvamused ei domineeriks. Seega rakenda tehnikaid, mis arvestavad erinevat tüüpi liikmetega. Näiteks kirjutamispõhised meetodid, vaiksed ajurünnakud või väiksematesse gruppidesse ja paaridesse jagunemine on kõik head vahendid, mis aitavad kaasata ka tagasihoidlikumaid liikmeid. 

 

5. Kas ma juhina suudan vajadusel neutraalsust hoida?  

Tiimijuhid võtavad aruteludes ja töötubades endale sageli ka arutelujuhi rolli. Kuid ise samaaegselt arutelu juhtides ja selles osaledes on raske hoida neutraalsust, ilma tiimi liigselt mõjutamata. Seega võib vahel olla tulemuslikum taandada end tiimiliikme tasemele ja leida neutraalne osapool, kes aitaks arutelu juhtida. See võimaldab tiimil vabamalt mõelda ja lahendusi pakkuda.   

Mõeldes läbi need küsimused, saab tõhustada grupitarkuse esilekerkimist ja luua kaasavama töökultuuri. Kokkuvõtvalt on grupitarkus võimas ressurss, mis õigesti kasutatuna võib oluliselt parandada tiimi tulemusi ja kiirendada innovatsiooni organisatsioonis. 


Kui soovid oma tiimi grupitarkust kohe praktikas katsetada, siis laadi alla meie Meeskonna Eesmärkide töötoa juhend ja korralda ise oma tiimiga tulemuslik töötuba.  Või kui soovid veel enne suve oma tiimiga ühe strateegia- või innovatsioonipäeva korraldada, siis võta julgelt ühendust. Aitame sul luua kaasahaarava ja tulemusliku ürituse, mis viib su meeskonna eesmärkidele lähemale. 

Comments


bottom of page