top of page
  • Andres Kostiv

Entigo kogemus: kuidas disainisprindiga arendajaid rõõmustada
Entigo on DevOps konsultatsioonifirma, kes aitab luua töökeskkonda ja protsesse tarkvaraarendajatele, eesmärgiga automatiseerida ja parendada arendusprotsesse ning suurendada seeläbi arendajate töörõõmu. Futuristil oli võimalus viimase aasta jooksul olla Entigole abiks kahe äärmiselt huvitava arendusprojektiga - Entigo pilveteenuste iseteeninduskeskkonna loomine ning Entigo uue veebilehe disainimimine.


Mõlema arendusprojekti puhul otsustas Entigo tiim valida kiire prototüüpimise tee, kasutades selleks disainisprindi abi. Vestlesime Entigo juhi Rein Remmel’iga nende kogemusest, miks otsustati just disainisprindi kasuks ning mis väärtust see neile lõi?


Aga alustuseks, millega ikkagi Entigo tegeleb?

Kõige lihtsamalt öeldes, aitab Entigo luua töökeskkonda, mis annab arendajatele võimaluse keskenduda reaalsele arendustööle ning vähendada kõikvõimalikku bürokraatiat, mis kulub muule ebavajalikule.


Entigo aitab tarkvaraarendusega tegelevatel ettevõtetel juurutada töökorraldust, kus vähetootev töö automatiseeritakse ja organisatoorne bürokraatia viiakse miinimumi. Tulemuseks on vähem aega kulutatud koosolekutele ja teistele vähetootvatele tegevustele ning kiiremad tulemid tootearenduses.


Miks otsustasite kasutada oma arenduste elluviimiseks just Google disainisprinti?

Meil oli selleks hetkeks kogunenud palju erinevaid mõtteid, eelkõige läbi tagasiside kasutajatelt, kuidas oma teenust paremini edasi arendada. Kuna ühtegi sobivat valmislahendust me ei leidnud, siis liikus mõte oma tootearenduse ja iseteeninduskeskkonna loomise poole. Aga nagu ikka, siis kipuvad asjad venima, ning ideest tegevuseni jõudmiseni võttis veel omajagu aega. Disainisprint tundus hea lahendusena just seetõttu, et see võimaldas meil kogutud ideed meeskonnaga kiirelt läbi töötada ning ka valminud prototüübi koheselt ära testida. See aitas saada koheselt tagasisidet, kas see probleem, mida oma tootega lahendada püüame, kasutajaid ka reaalselt kõnetab ning anda kindluse, et tootearendusega edasi töötada.


Mis väärtust disainisprindi kogemus Entigole veel andis?

Lisaks oma idee kiirele valideerimisele oli suurim väärtus kindlasti ka see ühiselt veedetud aeg. Et me saime oma aja jooksul kogutud mõtted üheskoos läbi arutada ja ka läbi proovida ning saime kõik meeskonnaliikmed ühele lainele. Sageli võime küll eeldada, et saame koos töötades asjadest ühtemoodi aru, kuid kuna meil on sageli erinev taustsüsteem, siis võime mõista asju erinevalt. Ning paraku pole meil tavakeskkonnas alati võimalik võtta oma võtmeisikutega 4 päeva, et ühte ja sama probleemi selgeks rääkida ja ühist arusaama luua.

Samuti saime lõppkasutajate intervjuudest ja prototüübi valideerimisest palju väärtuslikku tagasisidet. Tihti me arvame, et me teame, mis on lõppkasutaja mure ja mida ta meie tootelt ootab või vajab. Muidugi on hea saada sellele kinnitust, et see nii ka on. Kuid sama oluline on saada ka võimalikult kiirelt tagasisidet, miks see nii ei ole. Intervjuude käigus oli meil võimalus kuulda uusi vaatenurki ja murekohti, mille peale ei osanud varasemalt mõelda. See kõik aitab hoida kokku aega ja raha ning vähendada ohtu, et raiskame ressurssi toote arendamisele, mida keegi ei vaja.


Mis on kiire prototüüpimise eeliseks MVP loomise ees?

Programmeerimine on ju ka võimalus lõppkasutaja peal testida. Arendad toote valmis, lansseerid ja siis saad tagasiside, et kas keegi seda ka vajab ja on valmis selle eest raha välja käima. Lihtsalt see on oluliselt kallim võimalus sellise teadmise saamiseks - meie kogemuse põhjal oli MVP 10 korda kallim, kui prototüüp. Kui nüüd arvestada statistiliselt, et enamus ideid tegelikult ei lenda, siis prototüüp ja selle testimine aitab välja sõeluda just need ideed, millel võib olla potentsiaali ja millega on mõistlik edasi tegeleda.


Ehk prototüüpimine ja testimine enne programmeerimist aitab kokku hoida meeletus koguses raha ja aega ning oluliselt suurendab tõenäosust, et elujõuline tooteidee leitakse enne, kui raha otsa saab.


Kuidas jätkus tootearendus peale disainisprinti ja kuhu olete tänaseks jõudnud?

Meie esimene disainisprint keskendus küsimusele, kuidas pakkuda tarkvaraarenduse meeskondadele iseteeninduslikku töövahendit, mis muudaks IT infrastruktuuri kasutamise intuitiivseks ja aitaks vähendada arendajate poolt vähetootvale tööle või lausa passimisele kuluvat aega.


Disainisprindi abil saime oma ideele prototüübi 4 päevaga. See prototüüp aitas meil saada tagasisidet, mis meie idee juures töötab ja mis mitte, mis oli kasutajale lihtne ja arusaadav ning mis jäi segaseks. Prototüübi eeskujul vastava toote arendamine võttis aega 6 kuud ning oleme seda lihvimas koos esimese päris kasutajaga. Ehk meie näitel oli võimalik lühendada esimese tagasiside tsükkel 6 kuu pealt 4 päeva peale - see on meeletu ajaline kokkuhoid, mis võimaldab testida oluliselt suurema hulga ideid ning seeläbi suurendab tõenäosust, et leiame üles selle innovatiivse mõtte, mis on ka elujõuline.

Ja lõpetuseks, kas kiirus on innovatsiooni loomisel alati määrav?

Minu peas innovatsioon sõltub väga suurel määral tagasiside kiirusest ja võimalusest seda koheselt arvesse võtta. Maailmas pole ju puudu ideedest - pigem on keeruline leida üles need ideed, millel on ka äriline potentsiaal.

Samas ei ole realistlik iga idee puhul disianisprinti sellises mahus ellu viia. Kuid õnneks saab disainimõtlemise üldisi põhimõtteid rakendada oma tootearenduses väga edukalt ka igapäevaselt ning valida endale sobiv tempo.


Entigo juht, Rein Remmel käis suvel külas ka Kasvuminutite saates, rääkimas Entigo tegemistest, kuidas nad oma teenuseid arendavad ja arendajate elu paremaks muudavad, kuulatav Spotify, Apple, Google podcastis ja Youtubes:Comments


bottom of page