top of page

Korralda oma tiimiga tulemuslik strateegiapäev

Aitame su tiimil koosloomes seada fookuse, panna paika eesmärgid ja tegevusplaani ning tagada selgus, kuidas koos tulemusteni jõuda.

Selge fookus ja eesmärgid

Kaasatud ja võimestatud tiim

Tulemuslik koostöö

Miks korraldada strateegiapäev? 

Ühine visioon ja eesmärgid: strateegiapäev aitab panna paika tiimi visiooni ja pikaajalised eesmärgid ning prioritiseerida peamised fookusvaldkonnad.

Tiimi võimestamine ja koostöö: koosloome metoodika kaasab kõik tiimiliikmed strateegia loomise protsessi, suurendades seeläbi pühendumust ja motivatsiooni tegevuste elluviimisel ning aidates kaasa tõhusamale koostööle.

Innovatiivne probleemilahendus: koosloomes strateegiapäev pakub võimaluse kasutada ära tiimi kollektiivset tarkust ja mitmekesiseid perspektiive, et leida uudseid ja paremaid lahendusi oma väljakutsetele. 

Strateegia ülevaatamine ja elluviimine: strateegiapäev aitab hinnata varasemaid tulemusi, kohandada olemasolevaid strateegiaid ning koostada konkreetne plaan tulemusteni jõudmiseks.

Kliendid räägivad

Andrus Valma round.png

Andrus Valma

Mobire tegevjuht

Futuristi lähenemine strateegiapäeva korraldamisele oli väga süsteemne. Töötajad viidi enne üritust teemadega kurssi ja starteegiapäeva jooksul kaasati igaüks personaalselt. Hiljem saime kirjaliku kokkuvõtte ja ettepanekud edasiliikumiseks arutatud teemade kaupa. Järeltegevustena on mitmed strateegiapäeval saadud ideed juba töös.

Hardi Kinnas round.png

Hardi Kinnas

WIP CEO, kaasasutaja

Vajasime suurt sammu edasi, seega oli vaja kivi visata palju kaugemale kui esialgu julgust ja teadmist oli. Andres viis läbi meie uue teenuse strateegiapäeva, mille tulemusel saime lühikese ajaga paika ühtse fookuse ning konkreetse tegevuskava.

Strateegiapäev võimendab 
grupitarkust ja innovatsiooni 

Praktiline koosloome meetod: kasutame strateegiapäeva elluviimiseks disainimõtlemise ja disainsprindi parimaid praktikaid, mida kasutavad koosloomeks ja innovatsiooniks juhtivad tehnoloogiaettevõtted.

Ühise grupitarkuse võimendamine: koosloome metoodika tagab kõigi osalejate ja erinevate perspektiivide kaasamise, mis viib uudsete lahenduste ja paremate tulemusteni.

Tõhusam koostöö ja eesmärkide elluviimine:  koosloome metoodika toetab meeskonnatööd ning loob tugeva aluse ühiste eesmärkide saavutamiseks, suurendades meeskonna ühtsust ja produktiivsust.

Kuidas strateegiapäev toimib? 

Konkreetse strateegiapäeva disainime vastavalt sinu tiimi või organisatsiooni vajadustele. See võib olla ühe või mitmepäevane või jaotatud erinevatele päevadele.

1 SAMM
Eelanalüüs

Tutvume sinu äri domeeniga ja kaardistame väljakutse. Toimuvad ettevalmistavad kohtumised tiimiga ja disainime lõpliku töötoa formaadi.

2 SAMM
Strateegiapäev

Professionaalsed fasilitaatorid viivad tiimiga koosloomes ellu strateegiapäeva konkreetse eesmärgini jõudmiseks.

3 SAMM
Järelanalüüs ja kokkuvõte

Teeme järelanalüüsi ja kokkuvõtte töötoa tulemustest ning jagame soovitusi järeltegevusteks.

Strateegiapäeva fasilitaatorid


Sõltuvalt strateegiapäeva formaadist ja osalejate arvust kaasame ühe või mitu professionaalset fasilitaatorit. Meie fasilitaatorid on sertifitseeritud töötubade läbiviijad, kes omavad rikkalikku kogemust erinevat tüüpi koosloome läbiviimisel ning
neil on ainulaadne ekspertiis oma valdkonnas.

Andres Kostiv round.png

Andres Kostiv

UX strateeg ja fasilitaator

Andres on kogenud sertifitseeritud fasiliteerija,

UX disainer ja digiteenuste strateeg ning koolitaja, kelle fookuses on erinevad tootearenduse töötoad.

Andres on viinud läbi üle 150 erineva töötoa ja Google disainisprindi, avaliku- ja sisekoolituse.

Enne Futuristi loomist 2018. aastal tegutses Andres UX disainerina Tietos ja Omnivas ning Balti toote- ja müügijuhina Toyota.

Tiina Hiller small round blue.png

Tiina Hiller

Fasilitaator ja projektijuht

Tiina on kogenud sertifitseeritud fasiliteerija, kelle fookuses on tiimi, strateegia ja innovatsiooni töötoad. Tal on mitmekülgne kogemus turunduse, kommunikatsiooni ja personalijuhtimise valdkonnas, mis võimaldab tal ühendada erinevad perspektiivid ja aidata tiimidel saavutada oma eesmärke. Enne Futuristiga liitumist töötas Tiina nii idusektoris kui ka panganduses.

Oled valmis oma strateegia ja tulemuste elluviimisele uue hoo andma?

Võta ühendust ja räägime täpsemalt, kuidas saame aidata sul oma tiimi kaasates,

jõuda selgete otsuste ja tulemusteni.

Meid usaldavad

Gov.png
Pub.png
Com.png
Küsi pakkumist strateegiapäev
bottom of page