top of page
  • Andres Kostiv

Kui kasutajakeskne on sinu äristrateegia?

Sattusin mõni aeg tagasi lugema üht artiklit, kus autor mainis muuseas, et talle üldse ei meeldi kasutajakogemuse ehk UXi spetsiifilised ametinimetused nagu UX-disainer, UX-testija, UX-spetsialist jne. Kuna nendest ükski ei viita kõige olulisemale – sinu ärile. Ning ma nõustun täielikult, sest kuigi UX võib tunduda hästi disaini ja digitaalsete kanalite keskne, siis on iga hea kasutajakogemuse lõppeesmärk ju ikkagi äri kasvatamine. Seega võiksid need kaks käia käsikäes ning UX olla osa sinu ärimudelist.


Kuidas muuta UX osaks oma strateegiast? Kõik algab suuremast pildist, ehk ettevõtte üldisest strateegiast. UX ei tohiks olla ainult ühe valdkonna, sageli IT või digitaalsete kanalite teema, vaid osaks ettevõtte suuremast eesmärgist. UX ei ole projekt, mida teema korra uue toote turule toomisel ning siis unustame kuni järgmiste uuendusteni. Suurepärase kasutajakogemuse pakkumine oma klientidele on järjepidev tegevus, sarnaselt nagu on järjepidev ka oma ettevõtte turundustegevustesse investeerimine või organisatsioonikultuuri panustamine. See ei saa kunagi päris valmis. Ning olenemata sellest, kas sinu ettevõtte UXi panustab või mitte, siis kasutajakogemus eksisteerib ikkagi.
Seega tuleks heita pilk peale oma strateegiale ja vaadata üle, mida soovitakse saavutada klientidele ja ka oma töötajatele parima kogemuse pakkumisel. Ning kas parim kasutajakogemus on üldse osaks sinu ärist või soovitakse keskenduda hoopis millelegi muule, näiteks kõige soodsamale hinnale. Sama olululised on ka kanalid, mis on osaks sinu ärimudelist ning millest koorub välja ka see, kuhu arenduste osas suuremat rõhku panna. Üks hea ja lihtne tööriist, et saada kiire ülevaade oma ärimudelist on Srategyzeri poolt loodud Business Model Canvas. Olen seda tihti kasutanud oma projektide alguses koos kliendiga, et strateegilisel tasemel parem pilt ette tekiks.


Kui strateegilisemal tasemel on asjad paigas, alles siis tulevad mängu konkreetsemalt kliendid ehk toote või teenuse kasutajad. Millest lähtuvalt saab panna paika ka juba täpsema UX strateegia.


Kuidas luua UX strateegiat?

Esiteks olgu öeldud, et sõna strateegia all ei mõtle ma kahekümne leheküljelist mahukat dokumenti, kus on toodud välja kõik vähegi olulised teemad alustades konkurentidest ja lõpetades äriliste eesmärkidega. UX strateegia all mõtlen ma eelkõige arusaamist sellest, kuidas täna lahendatakse kasutajakogemusega seotud äriliselt olulisi väljakutseid. Ehk siis aitab see paremini mõista probleemi või väljakutse olemust ning luua ka taktikalisem plaan, kuidas seda lahendama asuda.


UX strateegia peaks ideaalis andma sulle pikemajalise lähenemise ning võtma kokku järgmised olulised punktid:

  • Milline on sinu tänane kasutajakogemus, tuues välja nii kvalitatiivse kui ka kvantitatiivse poole.

  • Millist kasutajakogemust sa soovid luua, ehk milline on sinu kasutajakogemuse visioon.

  • Millised on sinu visiooniga soetud äritulud ning kulud. Ehk ka UXiga seotud kulud ja kuidas see end tagasi peaks teenima.

  • Prioriteedid ja tegevuskava, mis tuleb teha, et jõuda tänasest olukorrast soovituni.

  • Kuidas mõõta oma tegevust, ehk siis peamised mõõdikud, et jälgida oma tegevuse edukust.

  • Ning muidugi plaan, kuidas seda kõike ellu viia ning mis vahendeid, oskusi ja ka toetavat kultuuri on vaja organisatsioonis, et see kõik reaalselt ka teoks saaks.


UX Strategy Blueprint - https://experiencinginformation.com

Ning kuna mulle isiklikult meeldivad hästi lihtsad kokkuvõtlikud ülevaated, siis soovitan katsetada ka sellist lihtsat tööriista nagu UX Strategy Blueprint.


See aitab lihtsalt kokkuvõtta sinu tänased väljakutsed ning luua selgema plaani nende lahendamiseks. Mudelit kasuta ülevalt alla, käies läbi kõik olulisemad punktid.

Defineeri võimalikult täpselt väljakutse, mida lahendada soovid. Näiteks suurendada müüki läbi mobiili registreerujate arvu kasvu. Milline on oodatav tulemus, näiteks mobiili registreerimine ja sisse logimine on lihtne ja mugav. Fookus, ehk mis on kõige olulisem valdkond, kuhu oma ressurssi suuname. Näiteks võib selleks olla üks kindel kasutajagrupp, kanalina mobiil või ka spetsiifiline regioon. Printsiibid millest lähtume, näiteks alustame alati mobiilivaadate arendamisest, millele järgnevad muud seadmed ja kanalid. Konkreetsed tegevused, mis on vaja teha selleks, et tulemust saavutada. Ning lõpuks, kuidas me teame, et oleme tulemuse saavutanud, ehk siis mõõdikud.


Misiganes tööriista või abimeest sa oma UX strateegia loomisel kasutad, siis kõige olulisem on see, millest alustasin alguses. Ehk vaata kõigepealt suuremalt pilti. Kas kasutajakogemus on osaks kogu ettevõtte strateegiast ning ärimudelist ning siis suumi sisse klientide ja kasutajakogemuse valdkonda ning pane paika täpsem UX strateegia. Nii tehes peaks tulema selgemalt välja ka seos UXi ja äritulemuste saavutamise osas. Ehk arusaam sellest, kui palju iga UXi panustatud euro sulle äritulemustes tagasi toob.

Comments


bottom of page