top of page
  • Andres Kostiv

Kuidas luua kasutajasõbralik veebileht?Käisin mõni nädal tagasi turundustunni saates rääkimas strateegilisest veebidisainist. Arutasime Ukuga teemadel, mis on üldse strateegiline veebidisain, mida silmas pidada veebilehe loomisel või arendamisel ning millest alustada, kui idee on olemas, aga lahendus puudub. Kuna olen peale saadet saanud omajagu küsimusi ning päris kõiki teemasid ei jõudnud ka käsitleda, siis panin kirja kõige olulisemad nüansid, millest olen ise veebide disainimisel ja arendamisel lähtunud.


Disainerina olen kokku puutunud lugematu arvu eritüüpi veebilehtede loomise ja arendamisega ning nii mõnigi kord kui oled uurinud, mis ajendas uut lehte looma või parendama, siis olen saanud vastuseks, et olemasolev koduleht lihtsalt ei näe piisavalt modernne välja või jätab kasutusmugavus soovida või siis luuakse uut lehte, sest kõigil teistel ju on ja meil on ka vaja. Mis võivad olla kõik olla hüpoteesid, kuid küsimus millele kõige esimesena soovitaksin vastuse leida on, see mis ärilist eesmärki aitab koduleht saavutada või mis äriprobleemi lahendada.


#1 Pane paika oma äriline eesmärk ja kuidas veeb seda saavutada aitab

Mistahes valdkonnas sa tegutsed, veeb on tõenäoliselt sinu äri jaoks oluline müügi- ja turunduskanal, mis aitab sul mingit suuremat eesmärki saavutada. Olgu selleks siis üldise müügikäive või mingi konkreetse toote või segmendi käibe kasv läbi veebi. Või siis kasvatada oma korduvostude arvu või suurendada veebi kaudu tellimuste esitamise protsenti. Isegi kui veeb ei ole sinu äri peamine müügikanal, siis annab see tõenäoliselt edasi mingit olulist infot ja loob usaldusväärust klientidele. Või kui sinu veebiks on hoopis mõni blogi ja peamine eesmärk kasvatada lugejate arvu ja nende lehel viibimise aega. Või tegutsed sa avalikus sektoris, kus veebil võibolla oluline roll anda edasi kriitilise tähtsusega infot võimalikult kiirelt ja selgelt. Kodulehe eesmärgid võivad olla väga erinevad, mis vajavad ka erinevat lähenemist, et aidata soovitud eesmärki saavutada. Ning veelgi parem kui sinu eesmärk on ka selgelt numbriliselt mõõdetav - kas siis selge külastajate, ostude, broneeringute lehel viibimise aja, korduvostude või mõne muu olulise mõõdiku kasv, mis omakorda aitab sul saavutada suuremat ärilist eesmärki.


#2 Defineeri oma sihtgrupp ja nende peamised vajadused

Teine oluline küsimus, millele vastata on arusaam sellest, kes on sinu veebi peamine kasutaja. Olenevalt sinu üldisest äristrateegiast või veeb olla üks peamisi kanaleid laiemale sihtgrupile või siis vastupidi võib veeb toetada ühe konkreetsema sihtgrupi vajadusi. Näiteks mõne noortele mõeldud uue teenuse promoleht või siis mõne sideteenuse pakkuda kodulehe sihtgrupp ja nende vajadused on väga erinevad.


Mida täpsemalt suudad vastata küsimusele, kes su lehte täna peamiselt külastab või keda sa soovid oma uuele lehele meelitada, seda lihtsam on nende vajadustele vastavalt veebilehte ka disainida. Oma kasutajate paremaks mõistmiseks on hea kasutada ka persoonasid. Persoonade loomine on teenusdisainis ja turunduses sageli kasutatav metoodika, mille abi luuakse nö fiktiivsed tegelaskujud, kes esindavad esindavad sinu veebilehe peamisi külastajaid, võttes kokku nende demograafilised andmed, tehnoloogiakasutuse ning peamised vajadused ja eesmärgid, mida nad sinu lehel püüavad saavutada. Persoonasid võib olla mitmeid erinevaid, kuid isegi väga laia sihtgrupi puhul aitavad persoonad paremini aru saada, kes on peamised külastajad ning kes asuvad pigem äärealadel. Kõik see annab vajaliku sisendi, nii veebilehe disaini, kui ka kasutusmugavuse ja ligipääsetavuse disaini jaoks.


E-poe pilt koos jalatsitega
Ballsy on nii inspiratsiooniveeb noortele kui ka e-pood

#3 Pane paika teekond, mida soovid, et kasutaja sinu lehel läbiks

Kui sa oled vastanud esimesele kahele küsimusele, siis järgmise sammuna soovitan panna paika, mida sa soovid, et külastaja sinu lehel teeks ning vastavalt sellele hakata looma kodulehe esmast struktuuri. Selleks on abiks klienditeekonna kaardistamine. Veebidisainis aitab see võtta kliendi kokkupuutepunktid sinu teenuse sh kodulehega osadeks, alustades sellest, kuidas klient üldse sinu lehele jõuab, mis on tema eesmärk lehel, mida ta saavutada soovib ning kaardistades ära kõik erinevad sammud kuni lehelt lahkumise ja vajadusel ka korduvkülastuseni. Klienditeekonna tulemuseks ülevaade sellest, mida külastaja igas erinevas punktis kogeb ning mida saaks teha selleks, et see teekond lõpptulemuseni oleks võimalikul lihtne ja sujuv.


Kui soovitud klienditeekonnast on parem ülevaade olemas, siis järgmisena tuleks mõelda, milline kodulehe struktuur toetab kõige paremini antud teekonda. Ning siinkohal ei ole mõtet jalgratast leiutada, vaid on hea võtta eeskujuks juba olemasolevaid malle. Ja ma ei mõtle veebi kujundusmalle, vaid otsida esmalt kasvõi guugeldades oma valdkonnaga seonduvad näiteid olgu selleks siis “best SaaS product web templates” või “best e-shop web templates”, et saada parem ülevaade sellest, mis ühel heal lehel kindlasti olemas olema peab ning kuidas see aitab saavutada sinu soovitud eesmärki - olgu selleks siis kauem lehel viibimine, ostu sooritamine, kasutajaks registreerumine vms. Alles siis kui sul on üldine ülesehitus, struktuur ja soovitud kliendi teekond paigas on aeg asuda disaini juurde. Oluline nüanss, millega arvestada on ka mobiilivaadete loomine, millega tuleks arvestada juba esmase struktuuri loomisel, kui sa tead, et mingi osa sinu klientidest hakkab sinu lehte külastama tõenäoliselt läbi mobiili, siis peab sinu leht sobituma lihtsalt ka mobiilivaates kasutamiseks.


#4 Disain, mis toetab brändikeelt ja eesmärgi saavutamist

Kodulehe disaini puhul on kõige olulisem, et see toetaks soovitud eesmärgi saavutamist ja läheks kokku sihtrühma ootustega. Seega ma pigem hoiduks kõikvõimalike viimaste disainitrendidega katsetamist, mis võivad küll muuta lehe esteetiliselt suurepäraseks kunstiteoseks, kuid ei pruugi aidata kasutajal saavutada soovitud eesmärki. Kui eesmärk on näiteks blogi või uudistelehe lugemine, siis tuleks pigem eemaldada liige müra ning muuta lugemine võimalikult lihtsaks, kasutades selleks neutraalseid värvitoone, mis toetavad pikemate tekstide lugemist. Või kui sinu eesmärk on ostu sooritamine e-poes, siis peaks disain muutma selle võimalikult iseenesest mõistetavaks ja lihtsaks. Või kui sa müüd keskmisest kallimat kaupa, siis peaks sinu disain keskenduma usaldusväärsuse loomisele, et klient julgeks sulle oma raha usaldada. Samuti on oluline jälgida, et veebilehe disain toetab sinu üldist brändikeelt ja käib ühte sammu sinu teiste kanalitega. Kel huvi e-poe disainist rohkem lugeda, siis kirjutasin hiljuti sellest, kuidas disainida selline e-pood, kust meeleldi ostetakse.E-store with mobile phone on display
Futuristi disainitud kasutatud Apple seadmete e-pood Upgreat.ee

#5 Mõtle läbi, kuidas klient su lehele jõuab

Üks oluline asi, millele tihtipeale hakatakse mõtlema alles siis, kui veebileht juba töös, on arusaam sellest, kuidas klient sinu lehele üldse jõuab. Üks asi on leht valmis teha, aga kui keegi seda ei külasta, siis ei ole sellest ju suuremat kasu. Hea koht see arutelu alla võtta on ka klienditeekonna kaardistamisel, kus saab võtta lahti ka tema teekonna enne sinu lehele jõudmist, ehk siis vastata küsimusele, kuidas ta sinu lehel üldse jõuab ning mis on kõige olulisemad kanalid, mis toetavad sinu lehe nähtavust.


Siinkohal mängib olulist rolli mitte ainult selge turundusplaan ja ka eelarve, ehk palju sul on raha panna oma lehe promomisse erinevates turunduskanalites. Aga üha olulisem on ka tugev sisuloome, mis toetab nii otsingumootorite optimeerimist (SEO) läbi õigetele märksõnadele rõhumise. Aga ka regulaarne kvaliteetse sisu loomine, olgu selleks siis blogid, videod või muude abistavate materjalide näol, mis aitab sinu veebilehe kvaliteeti otsimootorite silmis tõsta ning tehes lehe kliendi jaoks lihtsamini leitavaks. See on järjepidev töö, mis ei too tulemust üleöö, ehk siis parima tulemuse annab, kui kombineerida kokku nii tasulised digiturunduse võimalused kui ka kvaliteetne sisuloome, mis aitab sinu kodulehe positsiooni ja kvaliteeti Google otsimootorite silmas tõsta.


#6 Ligipääsetavus ei ole kohustus, vaid võimalus oma veebi tugevdada

Ligipääsetavuse mõiste on viimastel aastatel saanud üha rohkem tähelepanu, eelkõige läbi Euroopa liidu poolt paika pandud veebi sisu ligipääsetavussuuniste standardile WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), mis sätestab kõige lihtsamalt öeldes, et e-teenused peaksid olema kõigile inimestele üheselt kättesaadavad ja kasutatavad, olenemata nende vanusest, tervislikust seisundist või erivajadusest.

Ehk siis, kui ma enne rõhutasin persoonade olulisust oma veebilehe disainis siis, ligipääsetavuse puhul peaks kindlasti lisaks nö keskmise kliendile arvestama ka laiema sihtgrupiga ning ka äärealadel olevate kasutajate ja erivajadustega inimeste vajadustega. Kui räägime erivajadusest,, siis tuleks arvestada tuleks nii kuulmise, nägemise, kognitiivse kui ka motoorika raskustega.


Üks oluline argument, miks peaksid ligipääsetavusele rohkem tähelepanu pöörama on ka see, et google hindab juba täna kõiki veebilehti lähtuvalt nende ligipääsetavuse tasemest ning tõstab ettepoole need, kes on sellele rohkem tähelepanu pööranud.


E-store page with desk
Hansaposti veebis on ligipääsetavuse probleeme. Näiteks teksti kontrastsus on alla 1: 4,5


#7 Testi regulaarselt ja mõõda tulemusi

Üks hea veebileht ei saa päris kunagi lõplikult valmis ning selleks, et saada ajakohast tagasisidet, kas sinu leht toimib ka päraselt nii nagu soovid ning mis on peamised murekohad, tasuks oma lehte ka regulaarselt testida. Kindlasti tasuks lehte testida võimalike lõppkasutajate peal siis, kui on plaanis suuremad muudatused, nii selleks, et saada teada, kuidas leht täna toimib, kui ka pärast muudatuste elluviimist, et saada kinnitust, et uus lahendus ikkagi paremini töötab.


Lisaks testimisele potentsiaalsete kasutajatega on hea saada ajakohast tagasisidet, kes sinu kodulehte külastavad ja mida nad seal täpselt teevad. Olgu selleks siis Google analytics, Ahrefs või mõni muu sarnane tööriist, mis annab regulaarselt ülevaadet, nii külastajate kvantiteedi kui ka sinu lehe sisu kvaliteedi osas. Ehk mis sisu loetakse, kuidas sinu leht otsimootorite silmis paistab ja mis märksõnadega inimesed sinu leheni jõuavad. Kõik see annab sulle väärtuslikku sisendit, millele sisuloomes veelgi rohkem tähelepanu pöörata.


Kokkuvõtvalt soovitan kodulehe loomisel mitte tormata kohe kujunduse või vingete kujundusmallide kasutamise juurde. Vaid võtta esmalt samm või isegi kaks tagasi ning mõelda läbi, miks mul üldse seda lehte või uuendust täna vaja on, mis eesmärki see aitab mul saavutada, kes on minu lehe peamine külastaja, keda sinna loodan meelitada ning mida ma soovin, et nad seal teeksid. Alles siis tasuks hakata tegelema kodulehe visuaalse disaini ja kasutusmugavuse timmimisega. Ning mitte unustada oma tehtud tööd ka päris kasutajate peal testida.


Comments


bottom of page